Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Pozvánka na výroční konferenci EUSIDIC v roce 2003 v Praze (Johan van Halm) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační chování a informační zdroje 4.448 x 0
Random House a Penguin Group se spojili do Penguin Random House 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.876 x 0
Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV (Leoš Horníček) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů 7.486 x 0
Školní čtenářské kluby a jejich efekt v posilování dětských čtenářských návyků a radosti z četby 2014, ročník 18, číslo 7 Výzkumná činnost 5.729 x 0
Tři a kolik je pět aneb Kdy kandidáti doženou elektronickou Evropu 2002, ročník 6, číslo 7 Evropská unie a informační společnost 5.741 x 0
Kulturní dědictví a památková péče 2002, ročník 6, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 9.311 x 0
15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.501 x 0
Konference INFORUM podeváté 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.727 x 0
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004 2005, ročník 9, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.652 x 0
Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi (Denisa Faltová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.761 x 0
NewsTin.com – komerční prezentace (Julius Rusnak) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing Information tools II. 6.855 x 0
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.919 x 0
13. Podzimní knižní trh v Havlíčkově Brodě 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.750 x 0
1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Višegrádskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.801 x 0
"Fake news", PewDiePie, WikiLeaks a staronový iPad 2017, ročník 21, číslo 3 Editorial 3.364 x 0
Informácia o pripravovanej porade riaditeľov a metodikov knižníc 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.334 x 0
Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.544 x 0
Emerald Library Link 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 7.217 x 0
17. listopad 1989 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.606 x 0
Firma vybudovaná kolem znalostní báze (Martin Mrazek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 6.828 x 0

Stránky

registration login password