Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Přeshraniční spolupráce knihoven v euroregionu Egrensis 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.078 x 0
Počátky v dějinách knihtisku 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.941 x 0
Slavný bodyguard se stará o bezpečí účastníků Infora 2003, ročník 7, číslo 13 Personální management 6.873 x 0
Impaktovaná periodika v oboru psychologie 2012, ročník 16, číslo 6 Informační věda 9.419 x 0
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.697 x 0
Semináře CASLIN a zvláště ten poslední 2001, ročník 5, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.686 x 0
Německé souborné katalogy 2004, ročník 8, číslo 3 Zahraniční souborné katalogy 11.020 x 0
Metody a postupy digitalizace a online zpřístupnění starých kartografických děl (Milan Talich) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Historické fondy v digitální době 5.058 x 0
Workshop pracovní skupiny IATUL o informační gramotnosti 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.030 x 0
Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 12.218 x 0
World Library and Information Congress, 74th IFLA General Conference and Council 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.334 x 0
Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 11.006 x 0
Výzkum v oblasti mezinárodních trhů s využitím knih od Euromonitoru (David Gudgin) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 4.939 x 0
Mezinárodní konference o katalogizaci v Moskvě 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.232 x 0
Zápisky z Dillí (aneb o veletrhu guruů a jejich knih) 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.947 x 0
Ohlédnutí za změnami a novinkami v Městské knihovně v Praze 2012, ročník 16, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.097 x 0
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 16.415 x 0
Dojmy z výstavy Online 2000 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 6.982 x 0
Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.732 x 0
Prečo o nás nevedia? 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.704 x 0

Stránky