Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bettmannova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Bettmannova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis

0 comments

Koncem minulého roku začaly oslavy stého výročí narození Otto Ludwiga Bettmanna, který se proslavil svou sbírkou fotografií zachycujících různé události 20. a 21. století. Tomuto knihovníkovi původem z Lipska se podařilo vytvořit během svého života největší fotografický archiv na světě, který tvoří přes jedenáct miliónů fotografií nepředstavitelné historické hodnoty. V roce 1995 koupil Bettmannův archiv Bill Gates a začlenil ho do vlastního obrovského archivu Corbis, který byl založen v roce 1989 a nyní obsahuje přes šedesát miliónů fotografií.


Kdo byl Otto Ludwig Bettmann?

Dr. Otto Ludwig Bettman se narodil v roce 1903 v Lipsku a již v raném věku začal vytvářet svou sbírku fotografií. Pracoval jako knihovník v oddělení vzácných tisků Pruské státní umělecké knihovny v Berlíně. V roce 1935 uprchl z nacistického Německa a se dvěma obrovskými kufry plnými fotografií přijel do New Yorku. Právě v té době zaznamenávaly rozmach obrázkové časopisy, z nichž mezi největší patřily dodnes populární Time, Life a Newsweek. Bettmann si uvědomoval obrovskou hodnotu svých fotografií, a proto si založil vlastní firmu, která se zabývala jejich prodejem. K prvním zákazníkům patřil právě Life. V roce 1938 měl Bettmann ve svém archivu na 35 000 snímků. Jejich počet se postupně rozrostl na 11 miliónů snímků (včetně diapozitivů, negativů a papírových kopií). Celkově můžeme říci, že hodnota archivu spočívá v kvalitě, množství a různorodosti fotografií. Nezachycují jenom významné osobnosti politiky, umění a ekonomiky, ale i charakteristické předměty, vynálezy, populární osobnosti a scény z každodenního života.

V posledních letech svého života se Bettmann věnoval psaní knih. Sám či ve spolupráci s dalšími autory jich napsal celkem čtrnáct (například Our literary heritage, The good old days: They were terrible! nebo Johann Sebastian Bach – As his world knew him). Zemřel ve svém sídle na Floridě v roce 1998. Tehdy však již jeho archiv byl tři roky součástí archivu Corbis patřícímu Billu Gatesovi.


Corbis

Archiv Corbis představuje v současné době nejrozsáhlejší sbírku fotografií dokumentujících obrazovou historii dvacátého století. Jeho součástí jsou další archivy, například archiv společnosti United Press International čítající na deset miliónů fotografií pocházejících mimo jiné z deníků Chicago Tribune a Daily News, dále archiv pařížské agentury Sygma s třiceti milióny fotografií zobrazujícími především slavné osobnosti od sedmdesátých let 20. století do současnosti, sbírka fotografií z 19. století, archiv newyorské agentury Saba Press a další tematické sbírky, například Corbis Outline, Corbis Sharp Shooters a Corbis TempSport s více než dvěma milióny fotografií z různých sportovních akcí.

Nejcennější a zároveň nejohroženější součástí těchto sbírek je právě Bettmannův archiv. Fotografie v něm obsažené byly řadu let využívány a přetiskovány - nejslavnější z nich putovaly mnoha agenturami a redakcemi. Byly však skladovány bez zvláštní péče ve staré kanceláři na Brodwayi. K dalším negativním faktorům a jevům ohrožujícím samotnou existenci sbírky můžeme řadit přirozené stárnutí, nestabilnost fotografických materiálů a filmů, které se používaly až do osmdesátých let minulého století, a obecně nešetrné zacházení se snímky.

Po konzultacích s odborníky na konzervaci fotografických materiálů se pracovníci archivu Corbis rozhodli, že nejvhodnější bude uchovávat fotografie při velmi nízké teplotě. V roce 2002 proto byly staré fotografie přesunuty v osmnácti mrazírenských vozech z Manhattanu do podzemí bývalého dolu v Pensylvánii (cca 60 mil severovýchodně od Pittsburghu), který nyní patří společnosti Iron Mountain/National Underground Storage. Obrázky jsou umístěny sedmdesát metrů pod zemí v místnostech s konstantní teplotou minus 20 stupnů Celsia a pětatřicetiprocentní vlhkostí vzduchu. Jsou zároveň ochráněny před hurikány, zemětřeseními či jadernými útoky. Podle odborníků vydrží takto uskladněné fotografie minimálně pět tisíc let, neboť klimatické podmínky bývalého dolu jsou přímo ideální ke konzervaci fotografického materiálu na bázi acetylcelulózy, z něhož je většina snímků vyrobena, i ke konzervaci některých extrémně nestálých inkoustů a barev. Poškozené fotografie už opravit nelze, jejich stav se ale nebude zhoršovat. Celý proces bude završen digitalizací starých papírových fotografií. V případě fyzického zániku původních fotografií budou tedy existovat jejich digitální verze.

Původně si Bill Gates předsevzal, že do digitální podoby převede většinu z fotografií své sbírky. Skenování jednotlivých fotografií je však časově i finančně náročné (zhruba 18 eur na fotografii), a tak se doposud podařilo digitálně zpracovat jen relativně malé procento archivu. Jedná se zejména o digitální kopie historicky, kulturně a komerčně nejvýznamnějších snímků.

Někteří kritikové namítají, že tím, že jsou fotografie uloženy v hermetických obalech, nebudou k nim mít přístup novináři, výzkumní pracovníci a historici. Tvrdí také, že některé méně známé fotografie upadnou v zapomnění a ty neznámé nikdy nebudou objeveny. Existují sice i jiné archivy fotografií skladované za podobných podmínek, ale žádný z nich nedosahuje velikosti a významu archivu Corbis. Znepokojení vyvolává také ten fakt, že toto kulturní dědictví patří jedinému člověku.


Tipy pro vyhledávání

Na svých internetových stránkách nabízí archiv Corbis přes dva milióny fotografií on-line. Teoreticky je však možné požádat o digitální zpracování jakékoli fotografie z archivu. Archiv ale opustí vždy jen digitální kopie, nikdy originál samotný. Originál se pouze rozmrazí, naskenuje a znovu zmrazí.

V České republice se zprostředkováváním fotografií z archivu Corbis zabývá firma Profimedia, která nabízí dodání všech fotografií. Všechny snímky dodává digitalizované přímo od producentů (ve formátech .tiff a .jpg) a zaručuje dodací lhůtu max. 24 hodin.

Pokud budete chtít nalézt nějakou fotografii přímo v archivu Corbis, můžete začít tak, že v levém horním rohu obrazovky zadáte příslušné klíčové slovo. Přes jednotné rozhraní lze vyhledávat současně ve všech součástech archivu. Při zadání obecnějších výrazů se tak může stát, že výsledek vyhledávání bude zahrnovat velmi různorodé snímky (například historické, zpravodajské či sportovní).

Přesnější výsledky přinese využití možnosti rozšířeného vyhledávání (More Search Options) v pravém rohu obrazovky. K odfiltrování nerelevantního obsahu slouží zvláště výběr příslušné oblasti zájmu (historical, art, news, sports, entertainment atd.) nebo sbírky (Corbis Stock market, Westlight, Bettmann atd.) Selekci je možno také provádět zadáním jména fotografa, rozmezí období vzniku snímku, místa jeho pořízení či vymezením počtu osob na něm zachycených (fotografie mohou být zcela bez lidí a dále od jedné osoby až po celé davy).

Dále si lze vybrat vhodný typ snímků: Photography vyhledá fotografické záběry, Illustration kresby a ilustrace, Color barevné a Black&White černobílé záběry a ilustrace.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat omezením Rights managed a Royalty-Free, která se týkají autorských práv a licencí na jednotlivé obrázky.

U snímků s označením Rights managed musí uživatel definovat kde, jak a k jakému účelu je hodlá použít. Podle toho se mu vypočítají poplatky. Je nutno respektovat pravidla Corbis a počítat s omezeným časem na využívání obrázku. Každá objednávka tedy musí obsahovat způsob použití snímku (leták, inzerce, billboard), velikost otištění a náklad. Chceme-li omezit možnost využití obrázku konkurencí, lze si dokonce vyžádat exkluzivní práva na obrázek.

Licence Royalty-Free zaručuje využívání obrázku za jednotný poplatek. Po jeho zaplacení má uživatel právo obrázek využívat s minimálními omezeními, a to i ke komerčním účelům. Cena se většinou odvíjí od velikosti obrázku.

Neregistrovaní uživatelé si mohou prohlížet pouze náhledy obrázků s vodotiskem Corbis. Přístup k náhledům větší velikosti bez vodotisku mají jen uživatelé, kteří se na www.corbis.com zaregistrují (odkaz Login a dále Register now – vpravo nahoře). Náhled větší velikosti včetně detailů (velikosti, ceně, autorských práv) pak získají po kliknutí na původní náhled snímků.

Pro přesnější vyhledávání lze doporučit zadávat klíčová slova v angličtině (jejich počet není nikterak omezen, mohou být zadávána v jednotném i množném čísle).

Klíčová slova lze spojovat standardními operátory AND (ekvivalentní s & či +), OR a NOT.

U sloves je vhodnější zadat "–ing" formu (např. jumping místo jump), je také možno použít hvězdičku nahrazující skupinu znaků (např. jump* vyhledá všechny popisky snímků obsahující slovo jump, jumping, jumper atd.)

K vyhledání celých frází se používají uvozovky.

Hodnocení systému:
Obsah:
Forma:
Navigace:
(Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)


Poznámka: Ke zpracování příspěvku nás inspiroval tento článek:
Obrazová paměť dvacátého století. 100+1 zahraniční zajímavost. 2004, roč. 41, č. 2, s. 4-7. Dostupné též z World Wide Web: <http://stoplusjedna.newtonit.cz/stare/200402/so02a00c.asp>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda a KOREJSOVÁ, Šárka. Bettmannova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-12409. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12409

automaticky generované reklamy
registration login password