Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vlastně můžeme udělat se slovem? (Christopher Warnock)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Co vlastně můžeme udělat se slovem? (Christopher Warnock)

0 comments
Autoři: 

Christopher Warnock

Christopher Warnock ze společnosti ebrary nazval svůj příspěvek "Co vlastně můžeme udělat se slovem?" (What can be done with a word?). Společnost ebrary byla založena v roce 1999, má 85 zaměstnanců, spolupracuje s více než 400 mezinárodními vydavateli, kteří mají přes 3 200 pracovníků a více než 17 milionů uživatelů - ti všichni mají přístup k licencovanému obsahu ebrary. V roce 1994 se uvádělo, že vydavatelé už díky internetu nebudou potřeba. Byla užívána metafora, že internet je největší knihovnou všech dob, avšak nebyl v ní pořádek. Tento problém se snažil vyřešit Google. Za vznikem ebrary stojí myšlenka, že poskytovaná služba nahradí službu kopírky v knihovně. Ch. Warnock upozornil na skutečnost, že pokud jsou elektronické informace centralizované, mohou být řízeny jednou institucí. Pokud knihovny nakupují informační zdroje, teoreticky jsou pak informace pro uživatele zdarma.

Společnost ebrary vyvíjí rozšiřitelný software, který rozkládá elektronické dokumenty a vytváří interaktivní databáze na základě prvků z těchto dokumentů. Ebrary nabízí předplatné, zakoupení obsahu (ten je pak hostován na serverech ebrary či lokálně), hostování služeb a licencovaný software.

Přednášející také zmínil problematiku vyhledávání informací - z logů ebrary je zřejmé, že uživatelé často zadávají nízký počet klíčových slov. Rozhraní databází by proto mělo být budováno tak, aby uživatelům umělo lépe napovědět, umělo ho nasměrovat na další zdroje.

Přednášející zdůraznil, že klíčovou roli ve zpřístupňování elektronických informací hrají knihovny. Zmínil způsoby, kterými uživatelé začali používat ebrary, o nichž však tvůrci databáze původně neuvažovali (např. vytvoření poličky s knihami a sdílení hesla se studenty). Na základě těchto zkušeností začali následně vyvíjet nástroje, které už nové způsoby využití přímo umožňovaly a usnadňovaly.

Ebrary pracuje inspirativním způsobem s odkazy - místo jejich generování, které je pro vydavatele velmi drahé, nabízejí tzv. InfoTools, jejichž prostřednictvím je možné zadávat dotazy do různých dalších zdrojů (např. webových vyhledávačů). Díky tomu není také uživatel omezen např. na jedinou verzi odkazovaného dokumentu.

Ebrary se také výrazně angažuje v oblasti integrace s dalšími informačními systémy. Letošní novinkou budou "autentikující" všeobecná URL.

Rádio LibRa: Rozhovor s Christopherem Warnockem (tb+jn).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Co vlastně můžeme udělat se slovem? (Christopher Warnock). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-13429. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13429

automaticky generované reklamy
registration login password