Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů 2004, ročník 8, číslo 5/2 WebArchiv - získávání a archivace elektronických (online) zdrojů (workshop -) 11.547 x 0
Webarchiv a mrtvé weby 2017, ročník 21, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 2.698 x 2
WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 12.671 x 4
WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř 2000, ročník 4, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 5.268 x 0
Webík - soutěž o nejlepší webové stránky dětských knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Elektronické publikování 6.349 x 0
Webík již podruhé 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.094 x 0
Webináře OpenAIRE pro Open Access Week 2016 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.495 x 1
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.895 x 1
Webmistrová 2000, ročník 4, číslo 7 Kyberfeministické okénko 6.589 x 1
Webová služba pre zobrazenie chemických vzorcov 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 10.982 x 0
Webová stránka zaměřená na nabídky vyřazených knih 2003, ročník 7, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 8.295 x 0
Webové a mobilní aplikace se podruhé utkají v soutěži Společně otevíráme data 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.530 x 2
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 11.271 x 2
Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou? 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.087 x 1
Webové stránky jako forma prezentace subjektů knižního trhu 2001, ročník 5, číslo 9 Knižní trh a Internet 5.619 x 0
Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 12.054 x 2
Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training 2016, ročník 20, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 2.478 x 0
What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 7.512 x 1
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.504 x 0
Wikipedie a její data 2011, ročník 15, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 8.998 x 4

Stránky

registration login password