Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webová stránka zaměřená na nabídky vyřazených knih

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Webová stránka zaměřená na nabídky vyřazených knih

0 comments
Autoři: 

Součástí budování knihovních fondů v knihovnách je i aktualizace a vyřazování nepotřebné literatury (kromě konzervačních fondů). Může jít o knihy obsahově zastaralé, neodpovídající tematickému profilu knihovny nebo současným potřebám a požadavkům uživatelů, nebo o nadbytečné multiplikáty.

V knihovně je zpracováván jejich seznam se základními údaji (viz též § 17 knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a § 6 prováděcí vyhlášky ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.) a po schválení (ředitelem knihovny nebo ředitelem instituce, v níž knihovna působí) mohou či mají být nabízeny jiným zájemcům, především knihovnám.

Tím, že jsou tyto seznamy zpracovávány v elektronické formě (např. v programech Word nebo Excel), není nutno nabídkové seznamy posílat v papírové podobě, nýbrž lze využít Internetu.

V naší knihovně (Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - pozn. redakce) byla v poslední době k rozšiřování těchto nabídek využívána elektronická konference Knihovna (diskusní skupina knihoven a elektronizace knihoven). V archivu konference jsem za rok 2002 napočítal 23 takových příspěvků, za rok 2003 již 44 příspěvků. Buď tam byla poslána stručná zpráva s odkazem na webové stránky knihovny, kde je celý seznam vystaven, nebo (což je podle mého názoru horší varianta) byl celý seznam poslán jako příloha e-mailu na několik set adres účastníků konference, což pochopitelně zatěžuje komunikaci. V dalších případech pravděpodobně tyto seznamy nabízeny nejsou a zůstávají jen v knihovně, která je sepsala.
V naší knihovně tyto nabídky v akviziční činnosti soustavně využíváme, neboť mezi množstvím balastu se dají najít položky, které jsou pro náš fond přínosem - např. chybějící ročníky periodik, starší regionální literatura, hodnotná beletrie (kterou máme většinou jen v jednom výtisku), hodně využívaná studijní literatura.

Pro racionalizaci této oblasti knihovnické práce jsme v říjnu 2003 zřídili webovou stránku pro nabídky vyřazených knih, a to na adrese vyrazene.ujep.cz. Tato stránka má umožnit zprostředkování informací o nabídkách vyřazených knih z různých knihoven pro libovolné zájemce.

V přehledu je uváděna charakteristika nabídky (např. knihy z oboru fyzika, učebnice základních škol, zahraniční časopisy z oboru chemie, nebo jen knihy, hudebniny), kontaktní adresa, URL, kde je seznam k dispozici, termín, do kdy lze posílat požadavky.

Pro všechny knihovny zde na požádání zveřejníme odkaz na nabídkový seznam vyřazených knih (pokud některá knihovna nemá možnost umístit seznam na vlastních webových stránkách, zpřístupníme jej na našem serveru).

Čas ukáže, zda tato adresa vejde ve všeobecnou známost a tato možnost bude využívána.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Webová stránka zaměřená na nabídky vyřazených knih. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-11442. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11442

automaticky generované reklamy
registration login password