Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webarchiv a mrtvé weby

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Webarchiv a mrtvé weby

0 comments

S vývojem společnosti se rozvíjí i komunikace prostřednictvím internetu a možnosti elektronického publikování. Velká část našich aktivit se přesunula do online prostoru, který se tak stal klíčovým zdrojem pro studium nedávné historie. S ohledem na rychlost, s jakou vznikají, mění se a zanikají jednotlivé webové stránky, je běžné, že obsah, který jsme si prohlíželi před týdnem, dneska již nenajdeme. Změny se dějí příliš rychle. Právě neustálá proměnlivost je pro webové prostředí charakteristická. Už nás ani nepřekvapuje, že mnoho odkazů na Wikipedii směřuje na nefunkční stránky. Například po volbách se stává, že weby některých neúspěšných politických stran a uskupení jsou zrušeny.

Zachycováním, ochranou a dlouhodobým uchováváním elektronického obsahu se zabývají webové archivy národních knihoven, univerzit a dalších institucí. Abychom mohli nejen novodobým historikům, ale i budoucím generacím zachovat obraz toho, jak v současnosti vypadal český internet a vlastně česká společnost, vznikl v roce 2000 Webarchiv - český webový archiv. Digitální knihovna, jejímž cílem je shromažďování bohemikálních elektronických zdrojů, jejich archivace, ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto dokumentům.

Vzhledem k současné podobě autorského zákona se lze ke všem archivním verzím  na doméně .cz dostat pouze z budovy Národní knihovny. K velké výběrové kolekci zdrojů s kulturní, historickou a výzkumnou hodnotou napříč obory, jejichž vydavatelé nám poskytli souhlas s jejich zpřístupněním, se dostanete přes webové stránky Webarchivu, kde se také můžete dočíst o jeho aktivitách, obsahu i akviziční politice.

Abychom názorně ukázali proměnlivost internetu, podívejme se na několik případů zaniklých, neboli mrtvých webů. Z našeho archivu vybíráme unikátní zdroje z různých oblastí lidského vědění, které již neexistují, a na konkrétních příkladech tak veřejnosti ukazujeme význam archivace webu. Konkrétní zdroje prezentujeme v rámci pravidelného seriálu na našem blogu a Facebooku. Na blogu všechny tyto příspěvky najdete pod hashtagem #mrtveweby.

Důvody ukončení činnosti nebo změny zaměření stránek mohou být různé. Přiblížíme vám několik typů nyní již zaniklých webů.

Webové stránky bez obsahu

Stránky ukončily svou činnost a nyní jsou prázdné, například webové stránky věnované dvěma tvářím komunistické Kuby, vydávané organizací Člověk v tísni.

Webová stránka hotel-kuba.cz v roce 2008 Webová stránka hotel-kuba.cz dnes
Webová stránka hotel-kuba.cz v roce 2008 a dnes

Webové stránky s jiným obsahem

Vydavatel stránek ukončil svou činnost a původní doménu již spravuje jiný autor, který na web umístil nový obsah. Ten však může být oproti tomu původnímu zcela odlišný. Po vypršení platnosti domén si může adresu odkoupit skutečně kdokoliv. Na webu informačně hodnotného zdroje je tak možné po čase nalézt obsah, který s původním zaměřením nekoresponduje, například stránky s erotickou tematikou nebo s reklamními texty. Lze se setkat ale i s případy, kdy nový majitel nějakým způsobem využije názvu a jeho podobnosti s novým pojetím stránek. Například na webu, kde se dříve nacházel magazín Tramvaj Načerno - časopis o literatuře, poezii, názorech a lidech, nyní naleznete internetový občasník Tramvaj.cz, který informuje o městské hromadné dopravě v České republice.

Původní obsah webových stránek tramvaj.cz Aktuální obsah webových stránek tramvaj.cz
Původní a aktuální obsah webových stránek tramvaj.cz

Webové stránky s neaktualizovaným obsahem

Přestože doména stále existuje, stránky v určitém momentu přestaly být aktualizovány a zůstaly zakonzervovány ve své poslední verzi. Takovým případem je třeba časopis Natura plus, jehož poslední číslo bylo publikováno v roce 2005.

A jak zjišťujeme, že stránky už nejsou v provozu? Někdy nás o ukončení vydávání informuje sám vydavatel, jindy nám píší čtenáři. Další mrtvé stránky nacházíme v rámci pravidelné kontroly kvality archivních verzí webů. Pokud byste na takový web narazili v našem archivu, napište nám. Na našem Facebooku nebo na blogu pod štítkem #mrtveweby vás postupně seznámíme se zdroji z našeho archivu, které na živém internetu již nenajdete.

Hodnocení: 
Průměr: 4.7 (hlasů: 7)
HAŠKOVCOVÁ, Marie a HOLOUBKOVÁ, Monika a HRDLIČKOVÁ, Markéta. Webarchiv a mrtvé weby. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 3 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-18002. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18002

automaticky generované reklamy
registration login password