Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzpomínka na Stáňu Bícovou

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vzpomínka na Stáňu Bícovou

0 comments

Zpráva o skonu Stáni Bícové ve mně vyvolala smutek, jaký vždycky cítíme, když odchází někdo, kdo byl dobrým a nezištným člověkem, kdo mohl vykonat ještě mnoho prospěšného, nebýt zlé nemoci.

V myšlenkách se mi vybavila vzpomínka na první setkání s ní. Bylo to v roce 1993 na Vysoké škole ekonomické, kde mne provázela "staveništěm" budoucích prostor knihovny VŠE. Uvědomuji si, že mne zaujala svým nadšením a úsilím, se kterým se věnovala budování nové knihovny. Měla elán, optimismus i humor, ale především měla ráda svoji práci a lidi, kteří s ní spolupracovali. V dalších letech jsme se často potkávaly. Poznala jsem ji jako obětavého člověka, který se snažil se stejným zaujetím a velkým nasazením působit nejen ve své knihovně. Nebylo těžké ji přimět ke spolupráci v komisi pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol a následně pak v Asociaci knihoven vysokých ČR, kde působila jako členka výkonného výboru. I když se z rodinných důvodů v roce 2004 vzdala této činnosti, věcem veřejným se věnovala dále.

Věřím, že mohu za pracovníky vysokoškolských knihoven vyjádřit lítost nad odchodem kolegyně Stáni Bícové. Všem, kdo jsme se s ní potkali na naší společné pracovní cestě, bude chybět. Útěchou je, že stopa, kterou za sebou zanechala v českém knihovnictví, je trvalá a připomene nám ji nejen návštěva knihovny na Vysoké škole ekonomické.

Poznámka redakce: PhDr. Stanislava Bícová, CSc., ředitelka Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS), zemřela po dlouhé a těžké nemoci začátkem tohoto července. Bícová vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK (1972-1977), postgraduál patentových informací (1977-1979), doktorát získala na FF UK v roce 1986, kandidaturu získala na oboru teorie řízení na VŠE v roce 1992. V oboru pracovala přes 30 let. Na VŠE v Praze působila 9 let na katedře vědeckotechnických informací (nyní katedra informačního a znalostního inženýrství). V roce 1992 se podílela na založení Informačního servisu VŠE a připravovala založení CIKS. Od roku 1995 působila ve funkci vedoucí Knihovny VŠE a zástupce ředitele CIKS, v březnu 2000 se stala ředitelkou CIKS.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RAMAJZLOVÁ, Barbora. Vzpomínka na Stáňu Bícovou. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-11897. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11897

automaticky generované reklamy