Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Web 2.0 vs. sémantický web (Vilém Sklenák)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Web 2.0 vs. sémantický web (Vilém Sklenák)

0 comments
Autoři: 

Vilém Sklenák

Vilém Sklenák (VŠE) se pokusil porovnat sémantický web s konceptem "web 2.0". Jeden z hlavních rozdílů je jejich vznik - sémantický web je vize, která je dále naplňována, zatímco "web 2.0" jako pojem se snaží se zastřešit, resp. popsat trend, popisuje nové možnosti a nejde a priori o "lepší verzi". Diskuze na toto téma se pohybuje mezi extrémy typu "sémantický web je pouze akademický pojem" a/nebo "zastaralý koncept" a tvrzeními, že "web 2.0" je pouze marketingový koncept a nic takového ve skutečnosti neexistuje. Tim Berbers-Lee se vyjádřil ve smyslu, že nejde o alternativy, že jde o paralelní procesy, kdy Web 2.0 je zacílen na usnadnění přístupu a rozšíření možností uživatele, zatímco sémantický web je vizí strojového řešení. Uvažuje se o tom, že cosi jako "web 3.0" bude spojením postupů web 2.0 s webem sémantickým. Budoucí směr lze v oblasti vyhledávání vidět v alternativních vyhledávačích typu Kartoo, Quintura, KwMap, WhoNU nebo SWoogle.

(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Web 2.0 vs. sémantický web (Vilém Sklenák). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-12540. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12540

automaticky generované reklamy
registration login password