Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 4 Z Ikarových záložek 5.071 x 3
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 5 Z Ikarových záložek 4.573 x 2
Ze surfařova bookmarku 1998, ročník 2, číslo 6 Z Ikarových záložek 4.544 x 3
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.892 x 0
Zdroje informací s otevřeným přístupem 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 14.519 x 1
Zdroje a prameny : historické knihovnictví v informačním věku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 11.071 x 1
Zdravý rozum pro budovu Národní technické knihovny 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.798 x 1
Zdokonalení správy textových, grafických a audiálních souborů jako předpoklad ... 1999, ročník 3, číslo 8 Informační věda 5.952 x 1
Zdeněk Václav Tobolka a jeho přínos k pořádání informací a znalostí 2006, ročník 10, číslo 7 Pořádání informací 8.752 x 0
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 19.062 x 3
Zdarma na internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek (Elisabetta Poltronieri, Rosalia Ferrara) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Portálová řešení přístupu k vědecným zdrojům v medicíně 5.039 x 3
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 15.486 x 1
Zazpívejme si s YouTube 2009, ročník 13, číslo 13 Ze života knihoven 4.946 x 1
Zavolej nám do klubu! Zažiješ překvapení... 2001, ročník 5, číslo 8 Kyberfeministické okénko 8.352 x 3
Zavináč v bezbarvém nálevu bez chuti 1999, ročník 3, číslo 2 Recenze 4.837 x 0
Závěry z analýzy věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR v roce 2003 a 2004 a srovnání s průzkumem v roce 1998 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 11.886 x 1
Záverečný ročník seminára "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy" 2003, ročník 7, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.784 x 1
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 6.245 x 4
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zakončení konference 3.643 x 1
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zakončení konference 3.468 x 1

Stránky

registration login password