Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Záverečný ročník seminára "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Záverečný ročník seminára "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy"

0 comments

Už po štvrtý krát sa v stredu 26. 11. 2003 zišlo cca 80 knihovníc a knihovníkov so záujmom o humanitné a spoločenské vedy na seminári poriadanom knižnicou ETF UK v spolupráci s Knižnicou AV ČR.

Po minulých ročníkoch, na ktorých boli postupne predstavené zahraničné i domáce zdroje pre oblasť humanitných a spoločenských vied, bol tohtoročný program trochu odlišný. Hlavná časť seminára bola venovaná projektom, ktoré vznikli v poslednej dobe za rovnakým cieľom: zhromaždiť na jednom mieste údaje o dostupnosti informačných zdrojov v ČR.

Prezentované boli tieto projekty:
Databáze RSZ - Referenční služby a informační zdroje v knihovnách (Národní knihovna ČR)
Elektronické informační zdroje na vysokých školách (Asociace vysokoškolských knihoven)
Infozdroje.cz (Albertina icome Praha)
Jednotná informační brána (Národní knihovna a ÚVT UK)
Portál STM (Státní technická knihovna)

V druhej časti seminára vystúpila Marie Paráková s príspevkom venovaným špecifikám prístupu vedeckých pracovníkov i knihovníkov v oblasti humanitných vied k informačným zdrojom. Ďalšie dva príspevky sa týkali otázky elektronických časopisov – Petra Pěnkavová predstavila nové možnosti konzorciálnej správy časopisov v projekte EZB a Marie Šírová sa provokatívne zamyslela nad neudržateľnosťou súčasnej situácie pri nákupe odborných časopisov spojených so stále väčšou finančnou náročnosťou.

V závere odzneli novinky vydavateľov sprostredkované firmou Albertina icome Praha a projekt History Study Center krátko predstavil Stanislav Čumpl.

Keďže väčšina predstavovaných informačných zdrojov a projektov bola financovaná z grantového programu MŠMT LI, ktorý tento rok končí, celý seminár sa niesol v duchu neistoty i očakávania ako sa získané zdroje podarí udržať aj do ďalších rokov. Podobne aj seminár "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy" bol organizovaný s podporou programu LI a štvrtý ročník bol zároveň ročníkom posledným.

Jednotlivé prezentácie zo štvrtého ročníku seminára sú dostupné na stránkach knižnice ETF UK, na URL adrese: http://www.etf.cuni.cz/~library/ihum.html.

Organizátori ďakujú časopisu IKAROS, ktorý umožnil zverejňovanie príspevkov zo všetkých ročníkov seminára.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TRENKLEROVÁ, Mária. Záverečný ročník seminára "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-11460. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11460

automaticky generované reklamy
registration login password