Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 3. část 2015, ročník 19, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 4.271 x 0
Seminář NASIV 2016 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.270 x 8
Rôzne pohľady na informačnú ekológiu 2015, ročník 19, číslo 8 Oborová terminologie 4.266 x 9
Z oblasti vyhledávání informací… (Pavel Kocourek) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Budoucnost vyhledávání 4.264 x 0
Pořádání znalostí 1999 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.259 x 18
Vize sémantických procesů - aktuální trendy (Nerute Kligiene) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 4.255 x 12
Za PhDr. Jaroslavem Vobrem (1939 – 2013) 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 4.255 x 2
Konference Do černého 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.253 x 1
Měření hodnoty odborných článků a změny ve zvyklostech jejich využívání (Carol Tenopir) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Zahájení konference 4.253 x 0
Zápisky z Lipska 2013 (o R. Wagnerovi, nebezpečných i ohmataných knihách a archaických strojích) 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.251 x 2
Květnové osvěžení 2012, ročník 16, číslo 5 Editorial 4.250 x 0
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Závěrečné slovo 4.249 x 2
Predátorské časopisy a Jeffrey Beall v Klementinu 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.248 x 4
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zahájení konference 4.238 x 0
Digitálny repozitár ako objekt 2019, ročník 23, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 4.230 x 1
El. publikování v Bulharsku - Postavení knihovny jako aktivního partnera v komunikaci vědeckých informací (Milena Milanova) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 4.229 x 1
Výběr vtipných a zajímavých termínů z terminologické databáze TDKIV 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 4.225 x 4
Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele (Ralph Catts) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 4.223 x 0
Workshop pracovní skupiny IATUL o informační gramotnosti 2016, ročník 20, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.222 x 1
Průvodce po světové literární teorii 20. století 2014, ročník 18, číslo 1 Recenze 4.221 x 2

Stránky