Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Vyhlášenie IFLA o povinných deponátoch 2012, ročník 16, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 3.335 x 0
Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe a na Slovensku 2014, ročník 18, číslo 8 Digitalizace a digitální knihovny 3.332 x 0
Nový web doc. Ludvíka Muchy 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.332 x 2
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zakončení konference 3.326 x 1
Open Access Week 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.326 x 1
Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.323 x 0
LIB CON CZ: knihovnická konference tak trochu jinak 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.308 x 0
Slovo za slovem: s překladateli o překládání 2012, ročník 16, číslo 12 Recenze 3.305 x 0
Novinky z Knihovny kardinála Berana 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.305 x 0
Padesát odstínů, oskaroví vědci a síťová neutralita 2015, ročník 19, číslo 2 Editorial 3.295 x 1
Studentská minikonference o počítačových hrách (2018) 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.293 x 1
Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.292 x 1
Knižní veletrh v Bruselu 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.290 x 1
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.287 x 0
Rozhovor s Evou Bratkovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.274 x 0
E-government 20:10 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.274 x 3
Exkurze do Archivu Pražského hradu 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.273 x 2
Do knih se píše a čmárá! 2017, ročník 21, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.272 x 7
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 2. část 2016, ročník 20, číslo 2 Výzkumná činnost 3.271 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.270 x 1

Stránky

registration login password