Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový web doc. Ludvíka Muchy

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Nový web doc. Ludvíka Muchy

0 comments
Anglicky
English title: 
A New Web of the Czech cartographer and geographer Ludvík Mucha
English abstract: 
Ludvik Mucha was a professor at the Faculty of Science of the Charles University, until 1993. A new web site dedicated to his legacy lets visitors learn about history of Czech cartography or the wide spectrum of his interests: country flags, philately or a detailed inventory of sun dials.
Autoři: 

Ludvík Mucha byl významný kartograf, geograf a pedagog z tzv. albertovské školy. Svou prací navázal na činnost svého učitele profesora Karla Kuchaře. Krátce po studiu na Přírodovědecké fakultě UK se vrátil jako odborný asistent, v roce 1983 byl jmenován docentem a na fakultě aktivně působil až do roku 1993. Jako externista přednášel až do konce devadesátých let. Na univerzitě se kromě výuky samotné věnoval i funkcím v Akademickém senátu UK, vědeckých radách a zkušebních komisích státních závěrečných, rigorózních a kandidátských zkoušek. Centrem jeho vědecké práce byly dějiny české kartografie, zabýval se především 19. a 20. stoletím a využil své znalosti ze studia. Studoval totiž kombinaci oborů dějepis – zeměpis. Publikoval i v dalších oborech, např. vexilologie, didaktika ad.

Doc. Mucha na semináři u příležitosti 100. výročí narození profesora Karla Kuchaře
Doc. Mucha na semináři u příležitosti 100. výročí narození profesora Karla Kuchaře (snímek z archivu Mapové sbírky)

V rámci projektu TEMAP byl v roce 2015 vytvořen web zpřístupňující plné texty a objekty děl L. Muchy. Webová stránka vznikla díky laskavosti jeho syna, Luďka Muchy, který uzavřením smlouvy poskytl Knihovně geografie Přírodovědecké fakulty UK licenční práva. Součástí smlouvy byla též bibliografie děl autora. Následovala katalogizace a digitalizace těchto děl v Knihovně geografie a v Mapové sbírce a poté byl zprovozněn web věnovaný životu a dílu této osobnosti. V oddělených sekcích představuje webová stránka životopis, kartografickou tvorbu a především plné texty článků a kapitol z knih. Z kartografické tvorby je ukázán pouze zlomek jeho děl, protože velká část pochází ze spoluautorské tvorby, kterou není možné publikovat. Předložené články se věnují především dějinám kartografie (České historické atlasy), autorům (Kartograf Josef Bruclík, Mikuláš Klaudyán a jeho mapa Čech) i didaktice geografie (Vybrané termíny z kartografie).

Ukázka prostředí webu doc. Muchy
Ukázka prostředí webu doc. Muchy

V části Život a dílo jsou kromě základních chronologických údajů uvedeny také přehledné soubory s úplnou autorskou bibliografií. Jsou seřazeny odděleně pro různé typy dokumentů (monografie, články, kartografické dokumenty…). Rozsáhlý seznam literatury ukazuje na široký záběr zájmů i znalostí, kterými docent Mucha disponoval. Jeho koníčkem byly známky a vlajky, tyto vášně prokázal v mnoha publikacích. Jako příklad jmenujme knihu Vlajky a znaky zemí světa, která vyšla ve třech vydáních, nebo Filatelistický atlas, vydaný ve spolupráci s Bohuslavem Hlinkou. Nemalou část v Muchově tvorbě zaujímají příspěvky ze sympozií Z dějin geodézie a kartografie pořádaných v Národním technickém muzeu. Docent Mucha byl nejen velmi aktivním přispěvatelem, ale v roce 1981 i jedním z iniciátorů těchto odborných konferencí. Další významný podíl v jeho díle představují spolupráce na atlasech, encyklopediích a slovnících (Universum: encyklopedie pro 21. století, Ilustrovaná encyklopedie…) a také na skriptech a učebnicích (Geografická kartografie, Matematická geografie…).

Geografická kartografie Matematická geografie Vlajky a znaky zemí světa
Obálky knih doc. Muchy

V samostatném souboru jsou uvedeny vysokoškolské kvalifikační práce, které jako schopný pedagog odborně vedl. Mezi důležité jistě patří soupisy slunečních hodin, zpracované pro jednotlivé kraje, na jejichž základě vznikl knižní i elektronický katalog. Webové prostředí je doplňováno a aktualizováno řadou dobrovolníků.

Formou webových odkazů jsou zpřístupněny životopisné články a jiné stránky věnované tomuto známému geografovi. Záložka archiválie nabízí návštěvníkům fotografie a archiválie především z pracovního života.

Jako ukázka kartografické tvorby jsou k dispozici čtyři digitalizované mapy, neboť L. Mucha se nevěnoval samostatné kartografické tvorbě v takové míře. Spolupracoval v autorských kolektivech a při tvorbě atlasů a učebnic (Atlas ČSSR, Školní zeměpisný atlas světa). Zpřístupněné mapy polárních oblastí, které vyšly v různých atlasech (Československý vojenský atlas, Politicko-hospodářský atlas světa), je možné v prostředí Zoomify přibližovat a prohlížet podrobněji.

Díky jednoduchému prostředí, může ve vystavených dokumentech listovat a bádat opravdu každý. V listopadu 2015 zpřístupňují stránky 28 článků, 5 dokumentů s Muchovou bibliografií a 3 kapitoly z knih, vše v prohledatelném formátu pdf, 4 mapy v uživatelsky přátelském prostředí Zoomify a archiválie v dokumentech pdf (celkem 4 písemnosti) a jpg (3 fotografie). Veškeré dokumenty jsou k dispozici pouze pro studijní účely. Portál vznikl v rámci projektu TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek.

Literatura:
  • MARTÍNEK, Jiří. Ludvík Mucha (29. 6. 1927 Ervěnice u Mostu – 13. 5. 2012 Třebotov, okr. Praha-západ). In: Historická geografie, 2012, 38, 2, s. 376-377. ISSN 0323-0988. Dostupné také z: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/casopisy-elektronicky-na-web/2-2012/hg-38-2-2012-z.pdf.
  • ŠVEJDA, Antonín. Ludvík Mucha osmdesátiletý. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2010, s. 95-105. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. ISSN 0232-0916.
  • ČAPEK, Richard. K šedesátinám Ludvíka Muchy. Sborník Československé geografické společnosti. 1987, 92, 2, 137-140. ISSN 0231-5300.
Hodnocení: 
Průměr: 4.8 (hlasů: 9)
FENCLOVÁ, Lada. Nový web doc. Ludvíka Muchy. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 1 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-17668. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17668

automaticky generované reklamy
registration login password