Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Za PhDr. Jaroslavem Vobrem (1939 – 2013)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Za PhDr. Jaroslavem Vobrem (1939 – 2013)

0 comments
Anglicky
English title: 
Remembering Dr. Jaroslav Vobr
English abstract: 
Dr. Vobr was born in Prague in 1939. He became to be one of the most notable experts in the 16th century books. He devoted all his life to cataloging, which is well documented in the attached list. The electronic evidence was launched under his supervision in the MZK library in Brno and he as well taught at the university in Brno. He was a very involved and active member of the community until his death in May 2013.
Rubrika: 

PhDr. Jaroslav Vobr může být příkladem člověka, kterého v jeho mládí doba směrovala k technické práci, on ale její tendence překonal, aby se věnoval knihovědě. Narodil se 25. května 1939 v Praze, dětství však prožil v Jihlavě, kde v roce 1956 ukončil maturitou Jedenáctiletou střední školu. Dostal umístěnku do Městského stavebního podniku v Jihlavě a po třech letech odešel studovat stavební průmyslovku do Brna, kterou v roce 1961 ukončil další maturitní zkouškou. Po základní vojenské službě se vrátil do Brna, kde pracoval v Podniku bytového hospodářství.

Svou knihovnickou dráhu začal přihláškou ke studiu na vysoké škole. V květnu 1965 dostal rozhodnutí děkana Fakulty osvěty a novinářství UK v Praze o přijetí k dálkovému studiu knihovnictví. Ve stejné době se ucházel o knihovnické místo v Univerzitní knihovně v Brně, kam byl přijat 1. června 1965. Nejprve pracoval v akvizici. Zde měl na starosti nákup české tiskové produkce a povinné výtisky. Svá studia dokončil v řádném termínu, když v roce 1970 obhájil diplomovou práci na téma Jihlavské tisky českých kramářských písní. V roce 1971 pak složil rigorózní zkoušky a nabyl titulu doktora filozofie.

PhDr. Jaroslav Vobr
PhDr. Jaroslav Vobr (Foto: Amalie Skládanková)

Po ukončení vysoké školy byl přeřazen do oddělení bibliografie společenských věd. Při knihovnické práci projevoval hluboký zájem o knihovědu. Začal spolupracovat s vynikajícím knihovědcem JUDr. Vladislavem Dokoupilem, zpracovatelem mnoha soupisů rukopisů, prvotisků a starých tisků klášterních knihoven, které měla Univerzitní knihovna ve správě. Po boku V. Dokoupila a vlastní pílí se postupně vypracoval v jednoho z největších znalců tisků 16. století v naší republice. Katalogizaci starých tisků se věnoval celý svůj profesní život. Dokladem toho je množství tištěných katalogů, výběrových bibliografií a odborných studií (jejich výběr přikládáme). Po odchodu V. Dokoupila do důchodu se J. Vobr stal vedoucím úseku starých tisků. Prestižní záležitostí pro něho bylo vytvoření samostatné studovny starých tisků a rukopisů, což vedlo k zajištění větší ochrany těchto vzácných dokumentů při studiu.

Pod vedením J. Vobra jako jedna z prvních začala v Moravská zemská knihovna s vytvářením elektronické evidence starých tisků. Své hluboké znalosti z oblasti českého i evropského knihtisku předával také studentům, jako lektor studia knihovnictví na FF MU. Odbornou práci v knihovně ukončil J. Vobr k 31. říjnu 2002. Po zhoršení zdravotního stavu se rozhodl odejít do důchodu z pozice vedoucího Oddělení rukopisů a starých tisků Moravské zemské knihovny. Život J. Vobra se uzavřel 29. května 2013. Do poslední chvíle sledoval novinky a dění v oblasti knihovědného bádání i výsledky práce kolegů z knihovny.

Bibliografie:
 • Kramářská píseň o pádu stonařovského meteoritu roku 1808. Vlastivědný sborníkVysočiny, 5, 1968, s. 85–87.
 • Soupis jihlavských tisků českých knížek lidového čtení a populárně-naučné literatury z 18. a 19. století. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1969. 128 s.
 • Encyklopedie. Brno: Universitní knihovna 1973. 168 s.
 • Soupis knížek lidového čtení z fondů Universitní knihovny v Brně. Brno: Universitní knihovna, 1973. 165 s.
 • Tisky 16. století z knihovny františkánů v Dačicích a v Moravské Třebové, minoritů v Jihlavě a biskupského alumnátu v Brně. Spoluautor V. Dokoupil. Brno, Universitní knihovna 1973. 236 s.
 • Soupis společenskovědních rešerší za léta 1967–1972. Brno: Universitní knihovna, 1974. 27 s.
 • Literatura o prvotiscích z fondu Univerzitní knihovny v Brně. Brno: Univerzitní knihovna, 1977. 43 s.
 • Tisky 16. století z knihovny hrabat Chorinských ve Veselí nad Moravou a z knihovny bývalého jezuitského gymnasia v Brně. Spoluautor V. Dokoupil.Brno: Univerzitní knihovna, 1977. 395 s.
 • Tisky 16. století ve Státní vědecké (dříve Universitní) knihovně v Brně. Přírůstky 1968–1978. Spoluautor V. Dokoupil. Brno: Státní vědecká knihovna, 1981. 2 sv.
 • Z vývoje bibliografie. Katalog výstavy, uspořádané u příležitosti 2. celonárodní konference o bibliografii v ČSR. Brno: Státní vědecká knihovna, 1981. Nestr.
 • Bibliografie. In: Státní vědecká knihovna. Brno 1983, s. 277–292.
 • Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501–1520) z fondů Státní vědecké knihovny v Brně. Brno: Státní vědecká knihovna, 1985–1989. 5 sv.
 • Bibliografie okresu Jihlava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1988. 342 s.
 • Další kramářské písně o stonařovském meteoritu. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských, 6, 1988, s. 235–240.
 • Klášterní knihovny ve státní správě 1950–1990. Duha, 5, 1991, č. 1, s. 2–9.
 • Tiskařské určení některých raných humanistických bohemik. Strahovská knihovna, 1991, s. 41-52.
 • Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Brno: Státní vědecká knihovna, 1992. 179 s.
 • Kutnohorská bible – problém 1. a 2. vydání. Miscelanea odd. rukopisů a starých tisků NK v Praze, 10, 1993, s. 209-224.
 • České tisky Moravské zemské knihovny a jihomoravských klášterních knihoven z let 1501 –1800. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005. 2 sv.
 • Kdo byl prvním pražským knihtiskařem v roce 1487? Miscelanea odd. rukopisů a starých tisků NK v Praze, 13, 1996, s. 24-38.
 • Faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova. Doprovodná publikace k faksimile inkunábule Bible kutnohorské . Jana Vaněčková, Jaroslav Vobr, Josef Kremla. Praha : Tempus Libri, 2010. 130 s.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JELÍNKOVÁ, Věra. Za PhDr. Jaroslavem Vobrem (1939 – 2013). Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 7 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-14113. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14113

automaticky generované reklamy
registration login password