Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně - případová studie (Lukasz Bejnar)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně - případová studie (Lukasz Bejnar)

0 comments
Autoři: 

Lukasz Bejnar

Tematickou sekci Elektronické knihy v akademickém prostředí zahájil Filip Vojtášek postřehy z toho, co se v posledních letech (či spíše měsících), v oblasti EIZ změnilo. Obrazem těchto změn a trendů budou i prezentace zařazené do této sekce.

Dopolední blok zahájil Lukasz Bejnar z Wrocław University of Technology v Polsku s přednáškou na téma Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně. V úvodu se dotkl historie technologií, jejichž vývoj člověka narozeného ve 20. století pořád překvapují. Neopomněl zmínit scifi příběh Stanislava Lema o technologii, která tehdy byla snem a dnes realitou.

Poté definoval e-book (elektronickou knihu) s pomocí wikipedie, aby téma svého příspěvku maximálně přiblížil. Hovořil totiž o situaci na wroclavské technologické univerzitě, konkrétně jak jsou služby její knihovny ovlivněny nabídkou EIZ, zejména e-books, na trhu.

Prostředky pro podporu EIZ / e-book se zmiňované knihovně podařilo získat z fondu EU. V rámci projektu zejména řešili, které kolekce pro studenty zakoupí, tedy co mohou za své peníze dostat. Mezi důležitá hlediska patřil obsah kolekce, jejich cena, možnost integrace do knihovniho katalogu a také dosavadní zkušenosti uživatelů. Nakonec došli k závěru, že není možné srovnávat hodnotu tištěného fondu a elektronických knih. Platformu pro využívání EIZ poskytuje jejich Interdisciplinární centrum pro matematické a komputační modelování.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně - případová studie (Lukasz Bejnar). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-05-15]. urn:nbn:cz:ik-13669. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13669

automaticky generované reklamy