Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Budujeme knihovny společenských a humanitních věd s Wiley-Blackwell (Marta Dyson) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pohodlnější cesta k elektronickým knihám 3.379 x 0
Nové technologie od ebrary na podporu vysokoškolského vzdělávání (Christopher Warnock) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání 3.372 x 0
Rybí šupiny v hodnocení informačních zdrojů: inspirace ze zahraničí 2015, ročník 19, číslo 10 Informační gramotnost 3.368 x 0
Rok 2014 v litvínovské knihovně 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.368 x 0
Zářivý zářijový pozdrav 2012, ročník 16, číslo 9 Editorial 3.361 x 0
Zápisky z Londýnského knižního veletrhu 2014 (o nacházení pravé Afriky a orangutanech) 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.349 x 0
Předvánoční úvodník 2012, ročník 16, číslo 12 Editorial 3.345 x 0
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 3.344 x 0
Zvukové knihy v roce 2014 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.344 x 0
Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 3.340 x 0
Za PhDr. Jaroslavem Vobrem (1939 – 2013) 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.339 x 0
První rok v knihovně "Na Křižovatce" 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.336 x 0
Průvodce po světové literární teorii 20. století 2014, ročník 18, číslo 1 Recenze 3.335 x 0
Zpráva z workshopu Živá knihovna 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.324 x 0
KRE 14: Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.322 x 0
Vyhlášenie IFLA o povinných deponátoch 2012, ročník 16, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 3.322 x 0
Možnosti využití digitálního archivu Národní knihovny ČR 2019, ročník 23, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 3.319 x 1
Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe a na Slovensku 2014, ročník 18, číslo 8 Digitalizace a digitální knihovny 3.319 x 0
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zakončení konference 3.313 x 0
Novinky v české open source komunitě Koha v roce 2015 2015, ročník 19, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.307 x 0

Stránky

registration login password