Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny Polského institutu v Praze

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Exkurze do Knihovny Polského institutu v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Visiting the library of the Polish Institute in Prague
English abstract: 
Another visit from the SKIP series invited librarians to the library located in the heart of the city of Prague. It is a public library offering over 10 thousands titles mostly in Polish language or those translated into Czech. Upon free registration, members can also enjoy daily newspapers and magazines, cultural journals and specialized periodicals.
Autoři: 

Pražská organizace SKIP se 19. února vypravila na exkurzi do Knihovny Polského institutu. Sídlo institutu se nachází v historickém centru Prahy, na Malém náměstí 1, v domě, ve kterém je možné najít mnoho historických a architektonických zajímavostí, mj. bývalou gotickou kapli či několik dochovaných pozdně-gotických fresek.

Exkurze do Knihovny Polského institutu Exkurze do Knihovny Polského institutu

Knihovna Polského institutu v Praze je veřejně přístupná a zaměřuje se na polskou literaturu. Nabízí více než 10.000 publikací: beletrii, poezii, knihy pro děti, reportáže deníky, esejistiku, biografie a odborné knihy z různých oblastí (historie, dějiny literatury, výtvarného umění nebo hudby) v originále a překladech do češtiny. K dispozici jsou nejnovější slovníky, encyklopedie a jazykové učebnice. Mediatéka poskytuje na více než 1000 nosičích široký výběr z klasických i současných polských filmů a vážnou, jazzovou, lidovou a populární polskou hudbu.

Exkurze do Knihovny Polského institutu Exkurze do Knihovny Polského institutu

Zápis do knihovny je zdarma, založení čtenářského průkazu je možné v otevíracích hodinách. Čítárna novin a časopisů nabízí aktuální polská periodika: deníky, týdeníky a odborné časopisy zaměřené na polské literární, hudební, divadelní a filmové dění nebo historii. Obsahuje rovněž tematická „polská“ čísla českých novin a časopisů.

Exkurze do Knihovny Polského institutu Exkurze do Knihovny Polského institutu

Polský institut v Praze
Adresa: Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1
Webové stránky: www.polskyinstitut.cz
Poznámka: Použité fotografie pocházejí z fotogalerie na Facebooku.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOCOVÁ, Beata. Exkurze do Knihovny Polského institutu v Praze. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 4 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-14069. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14069

automaticky generované reklamy
registration login password