Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře EZB

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře EZB

0 comments
Podnázev: 
Co nového v projektu Elektronische Zeitschriftenbibliotek (EZB)
Anglicky
English abstract: 
Main coordinator of Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB, Electronic Journals Library), dr. Evelinde Hutzler from University Library in Regensburg presented news in EZB at the workshop which was held in National Library of CR on the 7th November 2013. EZB is a tool for access to electronic full text journals subscribed by the library. There were several Czech libraries among the participants, which made the workshop beneficial by sharing their experiences from using the EZB.

Dne 7.11.2013 proběhl v učebně Oddělení vzdělávání NK ČR seminář o Elektronické knihovně časopisů (EZB). Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je nástrojem pro správu přístupů k elektronickým časopisům v rámci dané knihovny, který vytvořili a spravují v Univerzitní knihovně v Regensburgu.

Elektronická knihovna EZB

Za více než 15 let existence využívají EZB ve více než 600 knihovnách převážně v zemích z německé jazykové oblasti, ale i v dalších evropských zemích či v USA. Národní knihovna ČR je účastníkem EZB od roku 2003. Do projektu se postupně zapojilo dalších 26 českých knihoven převážně univerzitních či fakultních a ústavů Akademie věd ČR. Seminář byl určen nejen pro tyto stávající účastníky, ale i pro případné nové zájemce.

Kromě správy přístupů k elektronickým časopisům nabízí EZB jedinečnou pomůcku především pro pracovníky meziknihovních služeb, která umožňuje zjistit, zda některá z účastnických knihoven disponuje plnotextovou verzí časopisu, pokud není v dané knihovně k dispozici. Účastnické knihovny apelují na případné nové zájemce tím, že při větším počtu účastníků je větší šance dozvědět se o dostupnosti elektronické verze časopisu, a zprostředkovat tak uživatelům plný text požadovaného článku.

Seminář v Národní knihovně

Seminář pořádala Národní knihovna ČR, Oddělení periodik ve spolupráci s Oddělením vzdělávání. Oddělení periodik se podílí na správě konta v EZB pro NK ČR a na správě tzv. konsorciálního konta EZB pro české knihovny. Toto konto slouží jako pomocné pro snadnější správu elektronických časopisů v rámci licencí dostupných ve stejné podobě pro více knihoven. Semináře se zúčastnilo 36 zástupců z knihoven, převážně univerzitních a akademických.

Stěžejní příspěvek semináře přednesla hlavní koordinátorka EZB, dr. Evelinde Hutzler z Univerzitní knihovny v Regensburgu. Uvedla základní údaje o Elektronické knihovně časopisů a přiblížila některé novinky, např. exporty záznamů z EZB do SFX a podobných nástrojů, možnost integrovat EZB katalog do webové stránky dané knihovny při zachování vzhledu stránek pomocí formátu XML atd. Na technické otázky o EZB odpovídala Silke Weisheit.

Další příspěvky se týkaly specifik EZB v ČR. Petra Šťastná z Národní knihovny představila tzv. konsorciální konto, neboli "pomocné" konto pro správu kolekcí časopisů dostupných pro dvě a více knihoven. Dále se s účastníky podělili o své zkušenosti kolegové z knihoven, které jsou do EZB zapojeny – Knihovny Akademie věd ČR (Iva Burešová), Přírodovědecké fakulty UK (Radka Lukášová) a 1. lékařské fakulty UK (David Horváth). Přítomnost kolegyň z Regensburgu využila řada kolegů ke konzultacím.

Evelinde Hutzler Petra Šťastná Radka Lukášová
Zleva: Dr. Evelinde Hutzler, Petra Šťastná a Radka Lukášová

Prezentace a fotografie ze semináře jsou dostupné na adrese http://ezb.nkp.cz/seminar2013.htm.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Zpráva ze semináře EZB. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 12 [cit. 2022-08-15]. urn:nbn:cz:ik-14167. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14167

automaticky generované reklamy
registration login password