Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 7.203 x 1
Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 3.400 x 0
Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 3.987 x 0
Zpřístupňování digitálních dokumentů na UK v Praze (Lucia Tesařová, Pavel Krbec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven 5.289 x 0
Způsobí disky Digital Video Express (Divx) konec videopůjčoven? 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 5.819 x 0
Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů (Pavel Kocourek) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů II. 4.569 x 0
Způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 8.724 x 0
Způsoby zpřístupňování e-knih v knihovnách 2014, ročník 18, číslo 6 Elektronické publikování 4.931 x 0
Zrcadla ctností a touha po krvi 2010, ročník 14, číslo 7 Literární okénko 5.885 x 0
Zrod české oborové databáze provází jeden skandál za druhým 1999, ročník 3, číslo 12 Informační prazdroje 4.946 x 0
Ztracená virtuální knihovna 2012, ročník 16, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 11.536 x 0
Ztráta dechu při loupání salámu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 6.249 x 0
Zůstane po webovém prohlížeči Netscape jen vzpomínka? 2001, ročník 5, číslo 5 Elektronické publikování 6.375 x 0
Zveřejnění kartotéky osobností - publicistů 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.309 x 0
Zvířata a lidé pod dohledem webových kamer 2000, ročník 4, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.931 x 0
Zvláštní a podpůrné zdroje průmyslově-právních informací 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 6.294 x 0
Zvukové knihovny v roce 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.362 x 0
Zvukové knihy v roce 2014 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.594 x 1
[Autorské(?)] (p/P)rávo na [kopii(?)] pro tvořivost 2013, ročník 17, číslo 1 Právo v informační společnosti 5.597 x 0
[CPK1] Potřeby návštěvníků a uživatelů knihoven ve vztahu k Centrálnímu portálu knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.695 x 0

Stránky