Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts)

0 comments
Autoři: 

József Áts

Využívání firemních informací nahrává fakt, že dokumenty vzniklé ve strukturách EU musí být od začátku roku 2007 uchovávány v elektronické formě. Řešením pro práci s firemními informacemi může být sémantický web. Dostupná je také databáze European Business Register. Překážkou využívání těchto informace ovšem je, že firmy často bohužel platí za firemní informace kvůli různým poplatkům až čtyřikrát. Při využívání firemních informací na evropské úrovni záleží také na podmínkách, za kterých je v té které zemi vyřešen sběr a přístup k databázím.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU (József Áts). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-13133. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13133

automaticky generované reklamy