Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Způsoby zpřístupňování e-knih v knihovnách

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Způsoby zpřístupňování e-knih v knihovnách

0 comments
Anglicky
English title: 
The ways of providing access to ebooks in czech libraries
English abstract: 
There are several ways of libraries offerring Czech ebooks to their patrons. The oldest way is on-line reading, whether within library or at home. E-lending is based on borrowing e-books when patron can read content off-line and after some time, the use of the e-book is disabled, because the DRM protection is attached to the file. User friendly mode is downloading the file with ebook without DRM and using it for an unlimited time. Providers combine various methods as well as develop new ones.
Autoři: 

Knihovny půjčují tištěné knihy, neboli realizují výpůjčky. Když se jedná o e-knihy, analogicky se nabízí termín e-výpůjčky. To je ovšem jen jeden ze způsobů, jak může knihovna nabízet e-knihy svým čtenářům. V praxi se můžeme setkat hned s několika typy zpřístupňování:[1]

1. On-line čtení

Jde o pravděpodobně nejstarší způsob, jak elektronický obsah zprostředkovat. Čtenář pracuje na PC, které je umístěno v knihovně. E-kniha se nachází v počítačové síti knihovny nebo je přístupná přes internet u poskytovatele. Může ji číst současně tolik čtenářů, kolik je k tomu určených PC v knihovně nebo kolik přístupů umožňuje licence od poskytovatele. Tento způsob nabízí například Academia v Knihovně AV ČR, ebrary, Levná knihovna, či Městská knihovna v Praze (projekt E-knihy do každé knihovny).

Pokročilejším způsobem je on-line čtení, kdy čtenář nemusí být fyzicky přítomen v knihovně. Skrze knihovnu pouze obdrží přístupové údaje a e-knihu může číst přes internet např. z domova a na vlastním zařízení (PC, notebook, tablet, chytrý telefon). Při absenci síťového připojení (off-line) však není možné e-knihu používat. Čtení probíhá ve speciální aplikaci nebo v internetovém prohlížeči.

2. E-výpůjčky

Čím je charakterizována výpůjčka tištěné knihy? Čtenář knihu dostane „do ruky“ (prezenčně) nebo si ji odnese domů (absenčně). Po určité době ji musí vrátit (nemůže ji již používat). Přeneseně můžeme tyto 2 principy aplikovat i na e-knihu. Čtenář si nahraje e-knihu do svého zařízení a nějakou dobu ji může číst. Po skončení výpůjční lhůty je pro něj e-kniha nedostupná.

Nelze hovořit o tom, že čtenář e-knihu vrátí. Je mu pouze znemožněno dále e-knihu používat. Někteří poskytovatelé ovšem umožňují e-knihu „vrátit“ předčasně. Například z důvodu umožnění přístupu k e-knize dalšímu čtenáři v případě omezeného počtu souběžných licencí. Síťové připojení je potřebné pouze v okamžiku stahování e-knihy. Při vlastním čtení může být zařízení off-line.

E-knihy lze někdy i rezervovat stejně, jak to známe z tištěného světa. Čtenář si zamluví stáhnutí a používání e-knihy na určitou dobu. Prodloužení e-výpůjčky není možné, pro další užití si čtenář musí e-knihu znovu vypůjčit. Čtení probíhá ve speciální aplikaci a do souboru je umístěna ochrana proti zneužití. Přítomnost ochrany často způsobí nemožnost čtení na určitých typech zařízení nebo operačních systémech. E-výpůjčky nabízí např. ebrary, eReading, či Flexibooks.

3. Stahování e-knih

Nejkomfortnějším typem zpřístupnění je situace, kdy čtenář získá soubor s e-knihou, aniž by ji musel po čase „vrátit“. Stáhne si e-knihu a může ji číst neomezeně dlouho. Při čtení nemusí být zařízení připojeno on-line. Pokud soubor neobsahuje žádnou zatěžující ochranu, nebo čím více čtenářů si ho může stáhnout (případně čím více kompatibilních zařízení a systémů soubor dokáže zobrazit), tím lépe. Možnost stahování e-knih nabízí společnost eReading.

4. Půjčování zařízení s nahranou e-knihou

V době, kdy nebyla na trhu přijatelná nabídka zpřístupňování komerčních e-knih, zvolily knihovny specifický model „půjčování“ digitálních děl. Nepůjčuje se samotný obsah, ale zařízení s obsahem. Do e-ink čtečky nebo tabletu se nahrají volně šiřitelná díla – často v rozsahu stovek knih. Čtenáři se toto zařízení půjčuje za podobných podmínek jako tištěné knihy. A to včetně rezervace, upomínek nebo zpozdného.

Jeden z poskytovatelů (konkrétně Flexibooks) má ve své nabídce model, kdy si knihovna koupí licenci na komerční e-knihu, kterou nahraje do vlastního tabletu a ten půjčuje svým čtenářům. Na tabletu je e-kniha nahraná permanentně – např. po dobu jednoho roku, kdy platí koupená licence k e-knize.

5. Hybridní způsoby

Některé platformy (systémy na zpřístupňování e-knih) doplňují způsob on-line čtení o prvek „výpůjční lhůty“. Čtenář může on-line číst e-knihu pouze po omezenou dobu, např. 14 dnů a může si ji i rezervovat. Tento způsob využívá například Levná knihovna.

Poskytovatel někdy umožňuje export e-knihy do nezabezpečeného soboru. Ovšem za cenu horší čitelnosti a nemožnosti vyexportovat najednou celý text (viz např. ebrary).

Poznámka k jednotlivým typům: Výše uvedené rozdělení nelze považovat za dogmaticky dané. Stále se objevují nové služby a vlastnosti a poskytovatelé je kombinují. Pro čtenáře to znamená širší nabídku, jak využívat digitální obsah. Pojmenování jednotlivých typů bylo zvoleno tak, aby vyjádřilo podstatu či popis způsobu zpřístupnění.  

(Ne)využívání ideálních vlastností e-knih

Znakem e-knihy je možnost neomezeného počtu kopií a dále prostorová a časová flexibilita. E-knihu může získat každý čtenář, který má o ni zájem. Nemusí čekat, než ji jiný vrátí a nemusí si ji rezervovat. Nemusí chodit do knihovny nebo být během čtení připojen on-line. Nemusí čekat na otevírací dobu knihovny. E-knihu si zobrazí v odlišných operačních systémech a bez nutnosti instalace speciálních programů.  

Plné využívání těchto možností e-knihy očekávají čtenáři i knihovny. V praxi se ovšem setkáváme s odlišnými podmínkami. Proč tomu tak je? Vytvoření e-knihy představuje určité množství práce a finančních prostředků. Držitelé práv se obávají zneužití e-knih a tak záměrně nevyužívají jejich jedinečných vlastností. Snaží se tím zamezit ztrátě, která vznikne nezakoupením e-knihy a případným propadem příjmů z prodeje tištěné verze. Mnoho e-knih by vůbec nebylo publikováno elektronicky, pokud by nebyly nějakým způsobem ochráněny proti zneužití.

S argumenty držitelů práv můžeme polemizovat, ale oni rozhodují o nabídce a formě zpřístupnění e-knih. Budoucnost českých e-knih tedy spočívá především v hledání oboustranně výhodné cesty pro producenty i čtenáře. Věřím, že postupně bude strach ze zneužití e-knih překonáván a čtenáři budou moci využívat všech výhod digitálního obsahu.

Poznámka:
  1. Budeme se zabývat způsoby, které jsou používány pro zpřístupňování českých e-knih.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANÁK, Martin. Způsoby zpřístupňování e-knih v knihovnách. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 6 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-14243. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14243

automaticky generované reklamy
registration login password