Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Vysoká cena nedostupnosti informací (Dominik Mathauser) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Přínos informačního střediska v rámci firmy 5.505 x 0
Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny (Ilona Trtíková) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 4.591 x 0
Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.126 x 0
Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.533 x 0
Vystačí lékaři s databází Medline? 2002, ročník 6, číslo 6 Medicína a informace 8.920 x 0
Výstava AgroPublikace 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.789 x 0
Výstava GAME ON: výprava do historie počítačových her 2018, ročník 22, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.234 x 0
Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 10.397 x 0
Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.784 x 0
Výstava o sesuvech na Machu Picchu – příklad spolupráce knihovny a vědců 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.879 x 0
Výstava představila unikátní tisky z 15. až 17. století 2000, ročník 4, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.679 x 1
Výstava Tři vzácné rukopisy z doby císaře Karla IV. ve sbírkách Knihovny Národního muzea 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.790 x 0
Výstava ve znamení 120 let s Městskou knihovnou v Praze 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.436 x 0
Výstava Výraz doteku II. mexického sochaře Davida Treviňa Escobeda v Knihovně města Ostravy 2008, ročník 12, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.829 x 0
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 16.858 x 2
Výtahy v Kopčemově vesnici by si měly přečíst Špačka! 2009, ročník 13, číslo 13 Odhalení 5.563 x 0
Vytetovaný QR kód, Wiki-vizualizace či sledování zákonů - Multimediální projekty SNM v roce 2012 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.852 x 0
Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum (Helle Lauridsen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů 3.729 x 0
Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 3.919 x 0
Výtvarníci v Knihovně Národního muzea online 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.416 x 0

Stránky

registration login password