Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vysoká cena nedostupnosti informací (Dominik Mathauser)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vysoká cena nedostupnosti informací (Dominik Mathauser)

0 comments
Autoři: 

Dominik Mathauser (Incad, divize Knowledge Management Applications) se ve své prezentaci zabýval kvantifikací skrytých nákladů, které organizacím vznikají v důsledků neefektivního řízení znalostí a nedostatečného využití technických prostředků.

V současné době se jako důsledek stále narůstajícího objemu dat, rozprostření datových uložišť, velký počet formátů dokumentů – velké procento neindexovaných nestrukturovaných informacích. Tyto informace se stávají „neviditelnými“. Je nutno si uvědomit, že obchodní hodnota nestrukturovaných informací je větší než hodnota informací strukturovaných.

Konzultantská společnost IDC nabízí tři scénáře – čas ztracený hledáním (je hledána informace, která je nestrukturovaná, neindexovaná, a tudíž nenalezitelná), čas ztracený vytvářením informací znova (IDC pro něj používá jako metriku tzv. znalostní deficit) a promeškané příležitosti podniku.

Informačním pracovníkem je v uvedených případech každý zaměstnanec (používá se zde již také slovní spojení „knowledge worker“). Výstižný je citát Kita Simse Taylora: „Knowledge workers spend more time unwittingly recreating existing knowledge than in creating new knowledge“.

Řešením by měla být platforma pro pokročilé znalostní vyhledávání a kategorizace. Od booleovského vyhledávání je posun směrem k obsahovému vyhledávání (concept search), které umožňuje rozšíření uživatelských dotazů. Důležitou roli hraje také podobnostní vyhledávání (v angličtině obecně jako „pattern recognition“).

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vysoká cena nedostupnosti informací (Dominik Mathauser). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11591. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11591

automaticky generované reklamy
registration login password