Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno

0 comments
Autoři: 

Po povodních v roce 2002, které ničivě zasáhly také fondy řady knihoven, se ukázalo, že v České republice neexistuje zařízení, ve kterém by bylo možné sušit větší množství historicky či umělecky cenných knih a dalších dokumentů. Každý materiál totiž vyžaduje specifické podmínky, jež zaručí během procesu vysoušení jeho minimální poškození. Proto tým odborníků sestavil prototyp univerzální sušicí komory, v níž je možné bezpečně zbavit vlhkosti nejrůznější druhy papírových dokumentů – od rukopisů a knih přes časopisy a noviny až po plakáty či mapy.

Projekt vakuové komory

Vývoj a projektování vakuové komory zajišťoval tým projektantů pod vedením Václava Kohouta, výrobou byla pověřena Modřanská potrubní a.s. Na financování se podílela americká nadace Andrew W. Mellon Foundation (vývoj a projektování) a Ministerstvo kultury ČR (výroba a montáž). Komora byla uvedena do zkušebního provozu v létě roku 2005 a v srpnu loňského roku byl schválen její normální provoz.

Víceúčelová vakuová komora je prototypem využívajícím ve světě unikátní spojení několika sušicích metod:

 1. Vakuové vymrazování (lyofilizace)
  Sušení probíhá při velmi nízkém tlaku (méně než 6 Mbar) pod tzv. trojným bodem a při teplotách pod bodem mrazu. V těchto podmínkách může voda existovat pouze jako led nebo vodní pára, ale nikoliv v kapalném skupenství. Tato metoda sušení je šetrná vůči iluminacím a inkoustu, může však poškozovat některé druhy papíru.
 2. Vakuové sušení
  Sušení probíhá při nízkém tlaku (okolo 20Mbar), kdy dochází k intenzivnímu odpařovaní vody při nízkých teplotách. Jde o metodu optimální pro dokumenty, které neobsahují iluminace a inkousty.
 3. Sušení v řízené atmosféře
  Sušení probíhá při normálním tlaku proudem vzduchu, u něhož se teplota a vlhkost upravují na požadované parametry.

Řídicí systém umožňuje nastavovat parametry sušení a vzájemně je kombinovat. Parametry procesu sušení je možné kontrolovat prostřednictvím internetu a kamerový systém umožňuje na dálku sledovat i pohyb osob a způsob manipulace s knihami. Bezpečnostní systém komory je napojen na velín Centrálního depozitáře NK ČR.

Víceúčelová vakuová komora je jediným zařízením svého druhu v České republice, které má v majetku státní kulturní instituce. Je určena nejen pro případ velkých katastrof, jako byla zmíněná povodeň, ale rovněž pro případy menších havárií (prasklé vodovodní nebo teplovodní potrubí, zatékání střechou apod.), při nichž voda zaplaví menší množství svazků. Tyto události často projdou bez povšimnutí, ale vzhledem k jejich četnosti mohou v dlouhodobé časové perspektivně způsobit vážnější ztráty na našem kulturním dědictví než povodeň v roce 2002.

V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry víceúčelové vakuové komory:

Vnější rozměry (délka x šířka x výška) 245x156x220 cm
Obsah 3 230 litrů
Cena celkem 4 532 000 Kč
z toho: vývoj a projekt (Mellonova nadace) 450 000 Kč
výroba, dodávka, instalace (MK ČR) 4 082 000 Kč
Provozní parametry:
teplota -5 až +60º C
teplota vymrazovače až -60º C
min. tlak 0,5 Mbar
výkon vývěvy 40m3/hod.
počet sušených svazků 1 až 216 svazků
průměrná doba sušení 14 dnů
náklady na sušení 1 svazku 100 až 300 Kč*)
průměrná spotřeba el. energie na 1 várku 675 kWh

*) podle použité metody sušení

Sušení vzácných tisků z fondu Městské knihovny v Praze

Srpnová povodeň v roce 2002 ničivě zasáhla také jedno z pracovišť MKP – pracoviště vzácných tisků na Ortenově náměstí v Praze-Holešovicích. Na 15 000 svazků z fondu tohoto pracoviště se podařilo během spolupráce MKP s Národní knihovnou ČR zachránit některou ze zvolených metod sušení – vedle již popsané vakuové komory, kde bylo v letech 2005 až 2006 vysušeno 1077 svazků z fondu MKP, byly dále použity tyto metody:

 • Sušení vakuovým balením na vakuové baličce potravin, zapůjčené NK ČR, která ji dostala darem od Britské rady ČR. MKP nejprve sušila v zapůjčených prostorách v Centrálním depozitáři NK ČR v Hostivaři a posléze na vlastním nově vybudovaném pracovišti. Celkem tak bylo vysušeno 2 355 svazků.
 • Sušení v upravených sušárnách dřeva v Kralupech nad Vltavou ve firmě Dřevo dýhy. Tady bylo vysušeno celkem 11 655 svazků.

Poslední vysušený svazek z fondu MKP

Poslední lednový den udělali ředitelé Národní knihovny ČR a Městské knihovny v Praze, Vlastimil Ježek a Tomáš Řehák, symbolickou tečku za povodněmi ze srpna 2002, resp. tečku za vzájemnou spoluprací na záchraně 15 000 svazků MKP touto povodní postižených – V. Ježek předal při slavnostním aktu do rukou T. Řeháka poslední vysušený svazek z fondu MKP.

Poznámka: Zpracováno dle tiskové zprávy Národní knihovny ČR a Městské knihovny v Praze.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-12389. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12389

automaticky generované reklamy