Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2018

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2018

0 comments

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již devatenáctý ročník soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny, BIBLIOWEB 2018.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. 4. 2018 na konferenci ISSS 2018 v Hradci Králové.

Postup hodnocení

Ve dnech 12. 3. 2018 až 25. 3. 2018 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně webové stránky 22 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použitelnosti a vystavení online katalogu, prošlo všech 22 přihlášených knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

  • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu)
  • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů)
  • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.)
  • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.)
  • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další)
  • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb)
  • kvalita písemné koncepce webu
  • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 69. Celkově tedy knihovna mohla získat až 276 bodů. Knihovny, jejichž zástupci byli zároveň členy hodnotící komise Bibliowebu nebo odborní konzultanti, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců.

Na kategorii "nejlepší bezbariérový web" byl nominován ten soutěžní web, který nejlépe vyhověl heuristickému testu pravidel přístupnosti. Ta byla vybrána z českých Pravidel přístupnosti a doporučení WCAG 2.0 a zahrnovala např. vyhovující strukturování obsahu, dostatečný barevný kontrast a čitelnost, přístupnost z klávesnice či definování smysluplných textových popisků grafickým prvkům.

Výsledky soutěže

I s ohledem na letošní počet přihlášených knihoven byly vyhlášené pouze dvě vítězné kategorie – celkový vítěz s nejvyšším počtem bodů a nejlepší bezbariérový web.

V kategorii celkový vítěz se na prvním místě umístila Městská knihovna Bílovec se ziskem 232,5 bodů. O druhé a třetí místo se podělily Městská knihovna Valašské Meziříčí a Krajská knihovna Vysočiny se ziskem 218,5 bodů.

Cenu za nejlepší bezbariérový web si, stejně jako v loňském roce, odnesla Městská knihovna Bílovec.

Asociace krajů ČR věnuje vítězné knihovně v Bílovci částku 10 000.- Kč. Stejnou částku získává knihovna i od Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce a MIRANDA, Andrea. Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2018. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 3 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-18261. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18261

automaticky generované reklamy