Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výsledky Malé jarní soutěže

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výsledky Malé jarní soutěže

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

V minulém čísle časopisu Ikaros jsme v rámci Března měsíce Internetu vyhlásili Malou jarní soutěž. Úkolem soutěžících bylo co nejefektivněji vyhledat českou nebo francouzskou verzi textu Alfreda Musseta Tizianův syn. Snad zdánlivá náročnost úkolu, snad příliš dlouhá zima způsobily, že soutěže se zúčastnili jen čtyři kolegové, z toho dva v obou kategoriích, dva v kategorii francouzského textu. To však nic neubralo soutěži na napínavosti, protože všechny odpovědi byly velmi vyrovnané a o vítězích nebylo rozhodnuto do posledního okamžiku.

Jaké jsou tedy výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích?


1. kategorie: Text Tizianův syn v češtině

Všemocný Google zde mnoho nepořídil, protože se zdá, že si zatím nikdo nedal tu práci a nejenže český překlad Mussetova textu prostřednictvím webu nezpřístupnil, ale ani se o něm nikde nezmínil (jediným hitem při zadání klíčových slov musset "tizianův syn" je odkaz na vyhlášení soutěže v minulém čísle Ikara). Nezbývá tedy než použít některého zdroje z "hlubokého" webu, nejlépe některý z knihovních katalogů. Soutěžící použili katalog Národní knihovny nebo Českou národní bibliografii, v obou případech dospěli k tomuto záznamu:


MUSSET, Alfred. Novelly a povídky. II, Frédéric a Berneretta. Z francouzského přel. Božena Veselá a Olga Přibylová. Praha : Otto, 1903. 191 s. (Světová knih. ; 349/51). Obsahuje též: Emmelina; Syn Tizianův.

Dále elektronická cesta nevede - uživateli, který má zájem o plný text, nezbývá než využít některou z klasických služeb knihoven. Alternativou tohoto postupu, kterou žádný ze soutěžících nenavrhl, je získání elektronické verze textu prostřednictvím služby elektronického dodání dokumentu. Tento postup ovšem předpokládá, že uživatel má již pro danou službu zřízené uživatelské konto, takže pro naše účely je nepoužitelný.


Vítězkyní 1. kategorie se stala Zlata Houšková. Blahopřejeme a zasíláme román Jeana-Philippa Toussainta Televize.


2. kategorie: Text Tizianův syn v originále (francouzštině)

Zde byl Google o mnoho úspěšnější a soutěžící mohli vybírat hned z několika variant plného textu. Nejčastější odpovědí byl tento dokument, který však vyžaduje plug-in Adobe SVG viewer, pro uživatele pak může být vhodnější např. dokument ve formátu PDF. Klíčovou se v této kategorii ukázala znalost originálního názvu, který není Le Fils du Tizian, ale Le Fils du Titien.

Pouze jeden soutěžící navrhl alternativní cestu pro vyhledání plného textu bez použití vyhledávače Google, a to získání dokumentu prostřednictvím stránek projektu Gutenberg.


Vítězem 2. kategorie se stal Jiří Kadleček. Blahopřejeme a rovněž zasíláme román Jeana-Philippa Toussainta Televize.


Děkujeme všem soutěžícím za účast a se všemi ostatními čtenáři se těšíme na shledanou při některé z dalších připravovaných soutěžích časopisu Ikaros.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Výsledky Malé jarní soutěže. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 4 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-11796. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11796

automaticky generované reklamy