Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výroční konference LIBER – Uppsala, 4.–7. července 2006

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Výroční konference LIBER – Uppsala, 4.–7. července 2006

4 comments

LIBER

35. výroční generální konferenci sdružení evropských akademických knihoven LIBER letos hostila Univerzitní knihovna v Uppsale. Jednání se konala v hlavní historické budově Univerzity na výšině nad uppsalským dómem (významnou katedrálou).

Vlastnímu zahájení konference v úterý 4. července předcházela tzv. „pre-conference“ k problematice digitálních knihoven. Zazněly na ní tři referáty, které ukázaly různé přístupy k otázce digitalizace fondů knihoven. Jako první promluvil Jean-Noël Jeanneney, prezident Národní knihovny Francie v Paříži, který uvedl francouzský návrh na budování evropské digitální knihovny. Druhým přednášejícím byl Ronald Milne, úřadující ředitel knihovnických služeb na Univerzitě v Oxfordu. Ozřejmil oxfordský projekt „The Google Library“a také způsob spolupráce s americkou firmou Google. Jako třetí vystoupil Javier Hernandez-Ros, vedoucí úseku pro informační trh v Evropské komisi. Ten přispěl aktuálními informacemi o přístupu Evropské komise, když informoval o iniciativě a projektu “i2010: Digital Libraries”.

V 18 hodin konferenci oficiálně zahájil ředitel Univerzitní knihovny v Uppsale prof. Ulf Göranson. Uvítání účastníků připadlo rektorovi Uppsalské univerzity prof. Anders Hallbergovi, za přivítání poděkoval prezident LIBER Erland Kolding Nielsen, ředitel Národní knihovny v Kodani. Zajímavý klíčový projev („Keynote Speech“) na téma „Knihovny a svoboda projevu a vyjadřování“ přednesl Göran Lambertz, švédský kancléř pro spravedlnost (Chancellor of Justice of Sweden). Po oficiálním zahájení konference rektor pozval účastníky na recepci do reprezentačních prostorů Uppsalské univerzity.

Ve středu 5. července 2006 dostaly slovo nejprve velké „informační“ firmy. Tamar Sadeh z firmy Ex Libris informovala o novém projektu „Primo: the Ex Libris solution for resource discovery and delivery“. Vlastní konferenční program „Sekce 1“ s názvem „Když se svět točí obráceně“ o půl hodiny později zahájila a moderovala Helen Shentonová z Britské knihovny. První promluvila velice emotivně Liz Chapmanová z University College v Londýně. Ve vystoupení nazvaném „7 July 2005 and its aftermath“ připomněla loňské teroristické výbuchy v Londýně, jejich průběh a následky. Po krátké přestávce, během níž se účastníci konference před univerzitou společně vyfotografovali, hovořila Sarah Staniforthová z britského Národního trustu o vlivu změny klimatu na historické fondy, resp. historické knihovny (The impact of climate change on historic libraries). Christiane Barylová z programu IFLA pro ochranu a údržbu fondů vystoupila na téma „Prevence a ochrana před povodněmi v Národní knihovně Francie v Paříži (Flood prevention and protection at the Bibliothèque nationale de France). Na panelovou diskusi k těmto důležitým tématům, která měla následovat, nezbylo žel mnoho času.

Sekci 2 nazvanou „Odvážný nový svět“ moderoval Paul Atria z University College v Londýně. První promluvil Michael Jubb z Research Information Network (UK) na téma „Informační infrastruktura výzkumu: Klíčové otázky a výzvy pro badatele, vynálezce a poskytovatele informací (včetně knihoven)“ (The research information infrastructure: Key issues and challenges for researchers, research funders, and information service providers (incl. libraries)). Druhou referentkou byla Eva Müllerová, původem Češka, která je vedoucí Elektronického vydavatelského centra Univerzitní knihovny v Uppsale. Hovořila o elektronických dizertacích a s nimi spojené Severské iniciativě a vlivu společné práce pro roli knihovny (E-theses and the Nordic e-theses initiative and the impact of the point work on the role of the Library). Podvečerní program zahájila Monica Segbertová z eIFL příspěvkem „The brave new global activities of eIFL.net“. Velmi zajímavý referát poté přednesla britská nezávislá konzultantka Alma Swanová na téma „Co je nového v otevřeném přístupu ve světě? (What's new in Open Access worldwide?). Večer byl zakončen recepcí u guvernéra regionu Uppsala pana Anderse Björcka na uppsalském zámku.

Čtvrteční program (6. 7.) zahájily opět firemní přednášky – nejprve Austina McLeana (ProQuest, „Open-access dissertation and thesis publishing from ProQuest: a new publishing option explained“) a Stephanie Kruegerové (JSTOR, „JSTOR: Past, present and future“). Sekci 3a, nazvanou „Měření a zlepšování kvality“ (Measuring and improving duality), řídila Suzanne Jougueletová z Národní knihovny Francie v Paříži. První vystoupil Stephen Tlen z Cranfield University s referátem o „Využití programu LibQUAL k měření, srovnávání a zlepšení kvality knihovny" (Using LibQUAL+ to measure, compare and improve library quality). Dále promluvila Kaisa Sinikarová z Helsinské univerzity (s komentáři Kai Ekholma a Gunnara Sahlina z Národní knihovny Finska a Švédska) na téma „Hodnocení jako nástroj pro rozvíjení kvality akademických knihoven“. Helge Salvesen z University v Tromsø rozvíjel téma „Kvalita zabezpečovacího systému pro vysokoškolskou výuku v Norsku, zejména s tím spojených knihovnických služeb“.

Sekce 3b na téma „Měníme knihovní organizace“ (Changing library organisations) uvedla Gitte Larsenová z Dánské knihovnické školy v Kodani příspěvkem nazvaným „Příprava nových a měnících se rolí ve vědeckých knihovnách – potřeba trvalého profesního rozvoje" (Preparing for new and changing roles in research libraries – the need for continuing professional development). Dále vystoupili François Cavalier z Univerzitní knihovny v Lyonu a Daniel Renoult z Generální inspekce knihoven v Paříži na téma „Organizace změn ve francouzských akademických knihovnách“ (Organization moving in French academic libraries). Suzanne Jougueletová z Národní knihovny Francie v Paříži hovořila o organizačních diagramech knihoven LIBER ve výběru v analýze současných trendů (Organizational charts in a selection of LIBER libraries: analysis of current trends).

Sekci 4 na téma „Viditelnost a přístupnost – rozvoj sbírek dnes“ (Visibility and accessibility – collection development today) vedl Trix Bakker z Vrije University v Amsterdamu. Graham Bulpitt z Kingston Univerzity mluvil na téma „Měnící se terén výuky a výzkumu“ (The changing landscape of teaching and research), Klaus Kempf z Bavorské státní knihovny v Mnichově přispěl vystoupením na téma „Vascoda – německá odpověď na viditelnost a přístupnost v rozvoji sbírek“ (Vascoda – the German answer to visibility and accessibility in collection development). Firemní přednášku z Jouve přednesla Brigitte Lionová: „Jouve: solutions to save, increase the value of and diffuse your patrimonial funds“. Po přestávce pokračovala sekce příspěvkem Gerarda van Triera (Koninklijke Bibliotheek, The Hague) s velice dlouhým názvem „Permanent access to the record of science – the international role of the e-Depot at the KB, National Library of the Netherlands“. Sekci uzavřel referát Janet Leese (Conference Partner OCLC PICA) na téma WorldCat Discovery – making libraries more visible and increasing global resource sharing and discovery.

V pátek 7. července – ve čtvrtý, závěrečný den konference – byla na programu tzv. Local session zaměřená na spolupráci a soutěžení mezi švédskou Národní knihovnou a švédskými univerzitními knihovnami. V živé panelové diskusi měli hlavní slovo ředitelka Národní knihovny Švédska Gunnar Sahlinová, ředitelka Univerzitní knihovny ve Stockholmu Catarina Ericson-Roosová a Ulf Göranson, ředitel Univerzitní knihovny v Uppsale.

V 11.30 hod. začalo výroční valné shromáždění LIBER. Na programu byla zpráva dosavadního předsedy Erlanda Koldinga Nielsena, zpráva pokladníka, předsedů sekcí a samozřejmě volby – předsedy, místopředsedy i členů předsednictva. Do funkce předsedy LIBER (od 1. ledna 2007) byl zvolen Hans Geleijnse, ředitel Univerzitní knihovny v nizozemském Tilburgu, místopředsedou pak Peter Fox z Univerzitní knihovny v Cambridge. Do předsednictva LIBER byla zvolena mimo jiných také Eva Kobierska-Maciuszková, ředitelka Univerzitní knihovny ve Varšavě.

V odpoledních hodinách se konaly odborné exkurze do knihoven v Uppsale. Účastníci konference měli na výběr návštěvu Univerzitní knihovny (Carolina Rediviva), Střediska elektronického publikování Univerzity v Uppsale nebo Knihovny ekonomických věd.

Výroční konference LIBER v Uppsale se zúčastnilo na 200 účastníků z 36 zemí (nejen evropských). Také Česká republika byla početně zastoupena. Kromě autorky příspěvku se zúčastnili: Mgr. Miloslava Faitová, RNDr. Pavel Krbec, Markéta Máliková, Mgr. Iva Prochásková, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Daniela Tkačíková. Příští výroční konference se bude konat počátkem července 2007 ve Varšavě.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BURGETOVÁ, Jarmila. Výroční konference LIBER – Uppsala, 4.–7. července 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 9 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-12234. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12234

automaticky generované reklamy

Máme tu 4 komentářů

Univerzitní knihovny (Carolina Redivivová)... Kdopak to asi je?

Opraveno, vzniklo při korekturách nepochopením kontextu. JS