Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti

0 comments

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy existuje již tři roky, a přestože obsahuje i jiné sbírky, byla po celou tuto dobu jeho primárním účelem správa a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací. Vzhledem k interní politice Univerzity Karlovy však byly kvalifikační práce zpřístupňovány pouze studentům a zaměstnancům univerzity.

V prosinci loňského roku však na základě opatření rektora č. 39/2009 začala UK zpřístupňovat vysokoškolské kvalifikační práce široké veřejnosti. Nyní jsou práce uživatelům dostupné na základě registrace (neplatí pro osoby registrované v Centrální autentizační službě UK) a na základě souhlasu s podmínkami užití práce.

Výše uvedená pravidla však platí pouze pro práce obhájené po roce 2006, přístup ke starším pracím je stále omezen pouze na zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy. Další výjimkou je skupina prací obsahující osobní údaje či jiné informace, které nemohou být zveřejněny. Tyto práce jsou v repozitáři uloženy a přístup k nim je uživatelům poskytován v režimu určeném zodpovědnou fakultní knihovnou.

Univerzita Karlova je další z řady univerzit, které zpřístupňují vysokoškolské kvalifikační práce široké veřejnosti. Na druhé straně je prostřednictvím registrace zajištěna i možnost kontroly využívání prací, a tím pádem je i – v mezích možností – ošetřena často zmiňovaná otázka plagiátorství diplomových prací.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13376. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13376

automaticky generované reklamy