Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 3.526 x 0
Veřejná diskuse o dohodě ACTA 2012, ročník 16, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.058 x 0
Veřejná knihovna jako pomocník při celoživotním vzdělávání 1998, ročník 2, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 5.452 x 0
Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena 2001, ročník 5, číslo 11 Informační politika 4.908 x 1
Veřejná správa se bez Internetu neobejde 1999, ročník 3, číslo 4 Editorial 4.448 x 1
Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.928 x 0
Veřejné informační služby knihoven - nový program pro občany a knihovny 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 7.888 x 0
Veřejné knihovny a elektronické zdroje: Jak zpřístupnit? 2001, ročník 5, číslo 5 Veřejné knihovny a elektronické zdroje 4.709 x 0
Veřejné knihovny a informace o Evropské unii 2000, ročník 4, číslo 6 Informační politika 4.586 x 0
Veřejné úřední dokumenty patří i na Internet 1998, ročník 2, číslo 5 Editorial 4.691 x 2
Veřejnější veřejná knihovna 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 4.906 x 0
Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.076 x 0
Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.954 x 0
Většina poslanců je přes e-mail nedostižná 1998, ročník 2, číslo 4 Editorial 6.372 x 1
Vězeňské knihovnictví ve Velké Británii – konference vězeňských knihovníků Time for Change 2005 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 9.067 x 0
Vhodný průvodce prostředím WWW 1997, ročník 1, číslo 2 Recenze 4.779 x 0
ViaLibri – internetový zdroj pro milovníky krásných knih 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 10.031 x 0
Více než třetina lidí se připojuje k Internetu z domova 2001, ročník 5, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 5.052 x 0
Videokonference Praha - New York - Budapešť, 13. února 1998 1998, ročník 2, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 5.034 x 3
Viktorie Špidlová stíhá manžela po vile kvůli platům knihovníků 2002, ročník 6, číslo 13 Rodinný rozpočet knihovníkův 10.845 x 2

Stránky

registration login password