Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek)

0 comments
Autoři: 

V této prezentaci představil Tomáš Krejzek silné stránky nových produktů společnosti KP-SYS. Nejprve popsal výhody aplikačního serveru KP-SYS, a poté vrstvy knihovního systému. Společnost ve svých produktech využívá vyhledávací stroj LUCENE vyvíjený pod patronací Apache. LUCENE byl navíc KP-SYSem rozšířen o vytváření facet.

Autor příspěvku také vysvětlil možnosti při konfiguraci knihovního systému. Nově přibyla také možnost individuálního nastavení statistik podle potřeb knihovny. V rámci těchto statistik existuje např. "deník veřejné knihovny", který se aktualizuje podle nařízení MK ČR.

Co se týče KS Portaro (zkušební katalog je k dispozici na www.portaro.cz), jeho vzhled je definován v kaskádovém stylu, a existuje zde tedy možnost personalizace. Připravená je také standardní i mobilní verze.

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-13880. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13880

automaticky generované reklamy