Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena

0 comments

Bez tradičního zdroje finančních prostředků v oblasti výzkumu a vývoje se budou muset knihovny v příštím roce obejít poté, co Ministerstvo kultury ČR nečekaně zrušilo veřejnou soutěž na řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci programu Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením infomační společnosti. Program byl vyhlášen 20. června 2001. V oficiálním sdělení, které bylo zveřejněno v Obchodním věstníku č. 42/2001 ze dne 17. října 2001, se uvádí, že k tomu "dochází z důvodů snížení výše účelových prostředků na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole ministerstva". Tato veřejná soutěž byla odvolána na základě nařízení vlády č. 88/2001 ze dne 31. ledna 2001 o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu. Jak Ikarovi sdělil L. Rudolf z koordinačního centra VaV MK ČR, bylo k datu uzávěrky 26. července 2001 podáno 22 projektů z 15 institucí (SVK Ostrava, Kladno, Olomouc a Hradec Králové, Národní knihovna ČR, MZK v Brně, VŠE, Národní muzeum, Slezské zemské muzeum, Muzeum východních Čech, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Divadelní ústav, Zemědělský výzkumný ústav, Český ekologický ústav a AGRITEC s. r. o.). Program byl zaměřen na tři tematické oblasti: Správa a ochrana dat v knihovnách, Nové postupy ochrany a konzervace knihovních fondů a Knihovny a informační společnost. Předpokládalo se, že bude celkově rozdělena částka 9,96 miliónu korun.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-10812. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10812

automaticky generované reklamy
registration login password