Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Ex Libris Alma aneb co byste měli vědět o příští generaci knihovních služeb 2011, ročník 15, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 9.150 x 0
Vláda rozhodla o finanční podpoře záchrany poškozených fondů 2003, ročník 7, číslo 4 Informační politika 5.684 x 0
PANELOVÁ DISKUSE: Právo na kopii v elektronickém světě 2006, ročník 10, číslo 5/2 Závěrečná sekce: Právo na kopii v elektronickém světě 5.503 x 0
Rychle a přesně komunikovat prostřednictvím obrazu 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.816 x 0
Academic Earth: úplné videozáznamy přednášek z nejprestižnějších univerzit 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.584 x 0
Funkční rozvoj katalogů 2005, ročník 9, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.216 x 0
Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 4.772 x 0
Junior Internet 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.381 x 0
Výsledky semináře Pořádání znalostí 1999 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.718 x 0
Odpovídá informační vzdělávání v knihovnách současným požadavkům? 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 10.787 x 0
Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 10.726 x 0
Týden čtení 10.-16. 3. 2008 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.632 x 0
Reforma Mezinárodního patentového třídění 2006, ročník 10, číslo 1 Pořádání informací 12.578 x 0
Teorie a praxe digitalizace - aneb vyvarování se současným nešvarům do budoucna 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.608 x 0
Kulaté stoly projektu Ženy do IT 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 8.054 x 0
Vzdělání všude kolem nás 2011, ročník 15, číslo 9 Editorial 4.124 x 0
Dotace a regionální funkce 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.120 x 0
Počátky české knihy a otázky Knihy 2004, ročník 8, číslo 3 Recenze 10.678 x 0
Na ÚISK se cvičí budoucí agenti zpravodajských služeb 2001, ročník 5, číslo 13 Odhalení 6.160 x 0
Chceme být in, tak máme online, co je občas out and down 2000, ročník 4, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 6.174 x 0

Stránky

registration login password