Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stránky, které stojí za přečtení

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Stránky, které stojí za přečtení

0 comments
Autoři: 
ANÝŽ, Daniel. I knihovna je průmyslový podnik, říkají Němci. MF Dnes, 7. 12. 1998, s. 14. Dostupný z: <http://www.trafika.cz/mf/1998/981207/mf41357017.html>.

BOT, Marjolein, BURGEMEESTER, Johan, ROES, Hans. The cost of publishing an electronic journal : a general model and a case study. D-Lib Magazine [online], 1998, no. 11 [cit. 1999-12-4]. Dostupný z: < http://www.dlib.org/dlib/november98/11roes.html>.

DALY, Bernadette. Launching an electronic magazine : an overview of value-added features and services. Ariadne [online], 1998, no. 11 [cit. 1999-12-30]. Dostupný z: <http://www.ariadne.ac.uk/issue18/web-magazine/>.

NOVÁK, Jan. Šifry pro ochranu elektronických obchodů: internetové podnikání nebrzdí jen staromilství. MF Dnes, 18. 12. 1998. Dostupný z: <http://www.idnes.cz/IdsKosile/pocitace.asp?x=pocitace/clanky/981218_153118_pocitace_jup>.

TENOPIR, Carol, KING, Donald W. Designing electronic journals with 30 years of lessons from print. The Journal of Electronic Publishing [online], 1998, iss. 2 [cit. 1999-12-6]. Dostupný z: <http://www.press.umich.edu/jep/04-02/king.html>.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Stránky, které stojí za přečtení. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10278. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10278

automaticky generované reklamy