Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení

0 comments

Internetová veřejná knihovna (The Internet Public Library), která je dostupná na http://www.ipl.org/, si klade za cíl jednak sloužit veřejnosti, jednak jako studijní a výukové prostředí Fakulty informací na Michiganské univerzitě. Její počátky spadají již do roku 1995, letos si tedy připomíná své desáté výročí. Využijme tedy této příležitosti a podívejme se na tento projekt blíže.

Internetová veřejná knihovna se snaží nově definovat úlohy a význam knihoven v digitálním světě, pro který je charakteristická distribuovanost, tedy nikoliv již umístění dokumentů na jednom fyzickém místě. Tato knihovna je v souladu s tím tvořena odkazy na externí elektronické zdroje dostupné prostřednictvím internetu. Přidaná hodnota knihovny spočívá v tom, že odkazy jsou přehledně uspořádány a obohaceny o vysvětlivky, komentáře či stručné anotace.

Možnosti prohlížení

Odkazy na informační zdroje jsou uspořádány věcně, jak ostatně naznačují položky v levém vertikálním menu Internetové veřejné knihovny. Jednotlivé tematické okruhy jsou na první úrovni vymezeny velmi široce (například počítače), na druhé úrovni jsou pak zpřesněny (ve zmiňovaném případě mj. hardware, software, kyberkultura či internet). V případě potřeby jsou přidány další úrovně. Jak již bylo naznačeno, odkazy tvořící hlavní obsahovou náplň Internetové veřejné knihovny jsou doplněny komentáři, které mohou napomoci k rozhodování o výběru zdroje vhodného k uspokojení konkrétní informační potřeby.

Tvůrci Internetové veřejné knihovny se zřejmě inspirovali věcným uspořádáním používaným v internetových katalozích či adresářích typu Yahoo!, proto lze předpokládat, že pro uživatele se jedná o velmi přívětivé prostředí. Lze totiž pokládat za vysoce pravděpodobné, že se s podobným uspořádáním již setkali a že se v něm umějí dobře orientovat.

Odděleně jsou v knihovně umístěny referenční zdroje (almanachy, kalendáře, slovníky, encyklopedie apod.). U nich je zvláště patrná orientace na americké prostředí, přesto jistě alespoň některé z nich lze pokládat za užitečné i pro české uživatele.

Internetová veřejná knihovna poskytuje také virtuální referenční služby. V případě zájmu o jejich využití je nutno nejprve vyplnit dotazník, jehož jednotlivé položky jsou doplněny podle mého názoru velmi srozumitelnými vysvětlivkami. Vhodně volené vysvětlivky pochopitelně zvyšují úroveň poskytovaných služeb jak z hlediska kvality, tak z hlediska rychlosti.

Sekce Čítárna si rovněž zaslouží naši pozornost, protože obsahuje množství odkazů na knihy, časopisy a noviny dostupné zdarma online. Časopisy jsou uspořádány do skupin podle svého obsahového zaměření, pro noviny bylo vybráno geografické kritérium. Reprezentativnost výběru elektronicky vydávaných novin můžete ostatně sami posoudit na příkadu České republiky. Pro zajímavost dodejme, že pokrytí z hlediska kontinentů je opravdu vyčerpávající – svědčí o tom odkaz na noviny vydávané v Antarktidě.

Zvláštní sekce jsou v rámci Internetové veřejné knihovny věnovány dětem (KidSpace) a mládeži, resp. teenagerům (TeenSpace). Tím se tato knihovna podobá kamenné veřejné knihovně, v níž se většinou vyskytují rovněž speciální oddělení pro děti a mládež.

Z hlavního věcně uspořádaného přehledu jsou vyňaty tzv. speciální fondy či sbírky. Jejich součástí je mj. průvodce po webových sídlech významných organizací a asociací, seznam webových sídel věnovaných literární kritice či vybraných blogů. V rámci posledního jmenovaného virtuálního fondu rozhodně nepřehlédněte knihovnické blogy.

Možnosti vyhledávání

Internetová veřejná knihovna je primárně zaměřena na prohlížení, tedy browsing, nabízí však také možnost vyhledávání. Lze k tomu využít jednak vyhledávacího okénka, které se zobrazuje v horní části stránky jednotlivých sekcí, jednak vyhledávací okénko i s nápovědou v sekci věnované vyhledávání v celém webovém sídle. Přestože ještě není vyhledávač zcela dokončen a má navíc některá omezení (zejména se jedná o omezení na vyhledávání v názvech, abstraktech a klíčových slovech), můžeme samotnou jeho přítomnost (ostatně již na rozsáhlých i méně rozsáhlých webových sídlech samozřejmou) hodnotit kladně.

Podobné hodnocení si zaslouží sekce věnovaná vyhledávacím nástrojům, která umožňuje i méně zkušeným uživatelům zorientovat se v možnostech, které nabízí prostředí internetu, zejména webu, a pracovat tak systematičtěji a efektivněji.

Celkové hodnocení

Internetovou veřejnou knihovnu lze hodnotit jako přínosný projekt, který je využitelný jak uživateli-neknihovníky, tak uživateli-knihovníky. Již desetiletá existence a rozvoj této knihovny jsou toho koneckonců konkrétním důkazem. Grafické uspořádání pokládám za velmi zdařilé, navigace je rovněž výborně vyřešena.

Přes převažující zaměření na angloamerickou kulturní oblast může být Internetová veřejná knihovna užitečným zdrojem i v českém kontextu.

V souvislosti s českým prostředím podotkněme, že podobně jako americká Internetová veřejná knihovna zaměřena Veřejná virtuální knihovna, tj. Tulák po webu. Tento projekt vznikl a je rozvíjen na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK pod vedením PhDr. Anny Stöcklové.

Perlička z Internetové veřejné knihovny na úplný závěr: Knihovníky a zároveň příznivce humoru nepochybně potěší řada komentovaných odkazů týkajících se zobrazení knihovníků ve filmech, tzv. knihovnického undergroundu a jiných lahůdek z tohoto soudku.

Hodnocení systému:
Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11900. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11900

automaticky generované reklamy
registration login password