Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní technická knihovna - rok poté

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Národní technická knihovna - rok poté

6 comments
Autoři: 

Ve středu 19. května 2010 se v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích konala tisková konference s jubilejně znějícím názvem „NTK rok poté“. Přibližně před rokem totiž dřívější Státní technická knihovna oznámila vznik Národní technické knihovny - a poté již následovalo několik hektických měsíců plných stěhování fondů, lidí i techniky. Vše se nakonec podařilo, více než 1,5 milionu publikací našlo své nové místo a v magické datum 09/09/09 byla Národní technická knihovna slavnostně otevřena.

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna

Květnová tisková konference v Ballingově sálu byla tedy určitým ohlédnutím za posledním rokem v NTK, ale probíraly se i další důležité milníky, které s projektem nové knihovny souvisely. Vystoupila také řada hostů: například ministryně školství Miroslava Kopicová, starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, člen poroty architektonické soutěže Miroslav Masák či jeden z autorů vítězného návrhu, architekt Roman Brichta. Nechyběl samozřejmě ani ředitel NTK Martin Svoboda, který celé setkání také moderoval.

Miroslava Kopicová musela poměrně brzy odejít za dalšími povinnostmi, takže jen ve stručnosti nastínila genezi NTK a popřála knihovně i jejím uživatelům mnoho úspěchů do dalších let. Na ministryni Kopicovou navázal ředitel NTK Martin Svoboda, který účastníky tiskové konference seznámil se všemi důležitými etapami projektu od prvních idejí a konceptů v roce 1997 přes architektonickou soutěž v roce 2001 až po hledání financí, posuzování veřejných zakázek a samotnou realizaci projektu.

Hosté tiskové konference

Hosté tiskové konference (zleva Miroslav Masák, Miroslava Kopicová, Martin Svoboda, Tomáš Chalupa a Roman Brychta)

Ostatně o kvalitách stavby i celé koncepce svědčí i řada ocenění, kterých se projektu NTK dostalo. Zmínit můžeme například Cenu za novou stavbu v historickém prostředí Klubu za starou Prahu, dvě ocenění v soutěži Stavba roku 2009 (Cena Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu a Cena primátora hl. m. Prahy), udělení titulu Vynikající betonová konstrukce 2009 a Zvláštní cenu poroty v soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. Projekt také velmi výrazně zabodoval v prestižní soutěži Czech Grand Design 2009. Ateliér Hippos design (Radim Babák a Ondřej Tobola) získal cenu Designer roku za mobiliář knihovny a Petr Babák (studio Laboratoř) si odnesl hned dvě ocenění: jednak cenu Grafický designer roku (za vizuální styl, informační systém a knihu o stavbě NTK) a také hlavní cenu Grand designer roku 2009.

Kromě mnoha významných ocenění ale knihovna exceluje především v praxi a dělá radost hlavně svým uživatelům. Martin Svoboda zmínil pro ilustraci i některé statistiky, podle kterých se v roce 2009 zvýšil počet registrovaných uživatelů o 58 % oproti předchozímu roku, a jen za loňský půlrok obsloužila NTK stejný počet návštěvníků jako za celý rok 2008. Ztrojnásobil se také počet provedených rešerší, počet studijních míst narostl více než jedenáctkrát a zájem o noční studovnu je tak velký, že často vznikají i fronty.

Účastníci konference pozorně poslouchají jednotlivé příspěvky

Účastníci konference pozorně poslouchají jednotlivé příspěvky

Několik slov si v závěru připravili i ostatní hosté tiskové konference. Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa například zdůraznil, že NTK je skutečně skvělým příkladem knihovny 21. století, který nastavil velmi vysokou laťku pro všechny budoucí podobně zaměřené projekty. Vysokoškolský profesor, architekt a člen poroty Miroslav Masák zase pochválil především bezproblémový průběh architektonické soutěže. Jak potvrdil i zástupce České komory architektů, architektonické soutěže mají svůj smysl a jsou důležitým krokem v boji proti korupci a zachování veřejného zájmu. Sérii krátkých proslovů pak uzavřel šéf autorského týmu Roman Brychta, který měl největší radost z toho, že se kromě samotné knihovny podařilo vytvořit živý a dynamický veřejný prostor, ve kterém je návštěvníkům k dispozici např. výstavní galerie, pobočka Městské knihovny, prodejna skript nebo třeba kavárna.

Národní technické knihovně se zkrátka podařilo zkombinovat moderní technologie i příjemné studijní prostředí a knihovna se hned v prvních měsících svého provozu stala velmi důležitým vzdělávacím a společenským centrem celého kampusu. Jak v průběhu konference několikrát zaznělo, NTK je opravdu knihovna 21. století, která se kromě celé řady cen může těšit i zaslouženému zájmu mnoha uživatelů. A to je pro každou knihovnu bezpochyby tím nejvyšším oceněním.

Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 2)
RYLICH, Jan. Národní technická knihovna - rok poté. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 6 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-13497. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13497

automaticky generované reklamy

Jsou zde 6 komentáře

Doslechl jsem se, že dodnes nebyly zprovozněny individuální studovny. Neoficiálně jsou uváděny důvody jako problém stanovení výše úhrady za jejich využívání nebo potřeba naprogramovat SW na rezervaci míst, na což prý není čas. (Praktický knihovník by řekl, že by do té doby stačilo zapisovat rezervace a obsazení do sešitu u výpůjčního pultu.)

inu, nezbývá než nesouhlasit. Pak by totiž u každé studovny musel stát v pozoru knihovník či knihovnice a hlídat dveře :-))) Kniha a tužka opravdu nepomohou.
Studovny jsou vybaveny stejným typem čtečky čipových karet, které fungují na vstupní dveře v administrativním zázemí, na vstup do knihovny i pro využití dalších služeb, například tiskových a kopírovacích. Tyto čtečky pak ovládají zámek studovny (zjednodušeně řečeno). I když nás zpoždění mrzí možná více, než samotné zákazníky knihovny, bylo opravdu náročné vymyslet, naprogramovat a odzkoušet systém, který propojí EKV, rezervační rozhraní na webu, IFIS pokladnu, zákaznický účet v Alephu... To jsme si samozřejmě nedělali sami. No a protože jsme peníze na tento projekt obdrželi téměř o rok později, než jsme potřebovali, spuštění další fáze samoobslužných služeb nabralo zmíněné zpoždění.
Pavel Procházka, tisk. mluvčí NTK

Nepochybuji o tom, ze podarilo postavit zajimavou budovu, ale opravdu se podarilo vybudovat zajimavou knihovnu? Chtelo by to asi spis vyjadreni studentu okolnich skol a odborniku. O tom, ze se "podařilo zkombinovat moderní technologie i příjemné studijní prostředí", me urcite nepresvedci pan starosta ani ceny za design a stavbu.

Myslím si, že se to opravdu podařilo.
Zmiňujete, že o kvalitách či přitažlivosti knihovny by měli rozhodnout studenti (uživatelé) a odborníci - ale přesně to se stalo. Odborníci knihovnu několikrát ocenili a návštěvníci svoji spokojenost projevují tím nejlepším způsobem: že do té knihovny chodí. Myslím si tedy, že NTK má důvod ke spokojenosti - a její uživatelé také.

Dobrý den,

zájem zákazníků o NTK byl zkoumán ještě předtím, než byla knihovna v Dejvicích postavena. Zde naleznete archiv anket, které byly za tímto účelem prováděny, včetně té nejnovější z března 2010: http://www.techlib.cz/cs/807-archiv-anket/, z níž vyplývá, že zákazníci jsou s knihovnou i jejími službami skutečně spokojeni a NTK nesbírá jen nejrůznější oficiální ocenění, ale těší se i přízni svých zákazníků (v drtivé většině studentů okolních vysokých škol).