Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně

0 comments

Ve středu 12. 12. 2007 proběhlo na Fakultě informačních technologií VUT v Brně slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny. V průběhu dne se pro studenty, akademické pracovníky VUT, odbornou veřejnost a další hosty konaly volné prohlídky knihovny. Akce se zúčastnilo celkem 490 návštěvníků. Součástí programu dne otevřených dveří byla prodejní akce knih vydavatelství C-Press a Zoner Press. Významný den knihovny FIT uzavřel kulturní program s názvem Cestou Vladimíra Holana, kde básně Vladimíra Holana za doprovodu kytaristy Pavla Babince recitoval prof. Alexander Meduna.

Knihovna FIT VUT v Brně se nově nachází v nejstarších a historicky nejcennějších prostorách severovýchodní části královopolského kartuziánského kláštera na Božetěchově ulici – v bývalém přijímacím sále nové prokuratury z 18. století a ve starém refektáři ze 17. století.

Základním požadavkem pro autory rekonstrukce prostor knihovny – Ing. Arch. Aleše Buriana a Ing. Arch. Vladislava Vránu – bylo skloubení historického rázu místností s moderním střízlivým vybavením. Nové uspořádání knihovny by mělo podpořit samostatnost studentů a navázat tak na současný trend univerzit směřujících k individuálně orientovanému studiu. Celý prostor knihovny je proto chápán jako jedna velká studovna členěná na místa pro samostatné studium a místa ke skupinové práci.

Knihovna o celkové výměře 688 m2 je tvořena vstupní halou s registračním a informačním pultem a příruční šatnou. V další místnosti se nachází volný výběr knih oborově uspořádaný dle klasifikačního systému počítačové společnosti ACM. Zde jsou k dispozici počítačové terminály pro rychlé vyhledávání knih v knihovním informačním systému Aleph. Poté lze projít prostorem s beletrií až k reprografické místnosti. Důležitou součástí knihovny je také tichá studovna prezenční literatury a časopisů, počítačová studovna, dvě konferenční místnosti pro studenty a místa pro skupinovou práci. Součástí knihovny je prostorný sklad s kompaktními regály pro 20 tisíc knihovních svazků. Díky těmto reprezentativním prostorám získali studenti, akademičtí pracovníci FIT a ostatní uživatelé VUT kvalitní informační a studijní centrum a také zajímavé a tvůrčí místo k setkávání.

Pro uživatele je knihovna FIT otevřena 43 hodin týdně. V celé knihovně mají studenti přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Celkem je k dispozici cca 100 studijních míst, z toho více než 20 míst s počítači. Studenti mají v knihovně FIT k dispozici reprografickou místnost, v níž se již brzy mohou těšit na kvalitní reprografickou techniku – kopírky, tiskárny, scannery a vázací stroj. Součástí knihovních služeb je také e-learningový výukový kurz IVIG (Informační vzdělávání – Informační gramotnost) pro studenty prvního ročníku FIT.

Knihovna FIT zajišťuje přístup k celkem jedenácti tisícům knihovním jednotkám. Fond knihovny je tvořen kromě českých knih a časopisů jedinečnou zahraniční literaturou významných vydavatelství (Springer, Kluwer, Academic Press, O´Reilly atd.). Knihovna pravidelně odebírá kvalitní zahraniční časopisy (ACM, IEEE Computer Society, Elsevier, IBM atd.). V rámci sítě VUT mají uživatelé knihovny také přístup k významným oborovým databázím (ACM Digital Library, IEEE Computer Science Digital Library, Lecture Notes in Computer Science, Safari Tech Books Online atd.).

V průběhu roku knihovna FIT spolupracuje s mj. vydavatelstvími C-Press a Zoner Press, s nakladatelstvím BEN či s mediální společností Mafra a.s. Díky této spolupráci mohou při návštěvě knihovny uživatelé získat aktuální denní tisk nebo počítačové časopisy zdarma a v rámci častých prodejních akcí nakoupit literaturu s výraznou slevou.

Více informací o knihovně FIT VUT v Brně naleznete na našich webových stránkách http://www.fit.vutbr.cz/lib. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Pohled do nově zrekonstruovaných prostor knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Autory fotografií jsou Ing. Petr Selinger a Mgr. Zuzana Streichsbierová.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
SELINGEROVÁ, Barbora. Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 1 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-12698. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12698

automaticky generované reklamy
registration login password