Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2002, ročník 6, číslo 5

Editorial

5. narozeniny Ikara

Jedličková, Petra

Rozhovor

Jedličková, Petra

Evropská unie a informační společnost

Elektronické seriály

Informační zdroje, služby, aplikace

Číhař, Tomáš

Informační technologie a elektronická komunikace

Digitalizace a digitální knihovny

Medicína a informace

Jarolímková, Adéla

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Zprávy, reportáže a glosy

Kvapil, Miloš, Tauberová, Blanka, Raška, Vladislav

Recenze