Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Třetina dospělé populace využívá Internet

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Třetina dospělé populace využívá Internet

0 comments
Autoři: 

Téměř třetina dospělých v České republice patří k častým nebo příležitostným uživatelům Internetu. Ukázalo to výzkumné šetření společnosti Markent, které proběhlo v únoru letošního roku. Běžně s internetem pracuje 17 % dospělých obyvatel, 14 % s ním již pracovalo alespoň několikrát. V posledních letech se podíl uživatelů zvyšoval z 12 % v roce 1999 na 16 % a 24 % v následujících letech a letošních 31 % obecné populace. Roste podíl častých uživatelů oproti příležitostným uživatelům. Zatímco v roce 1999 častěji než 1krát týdně používalo internet 28 procent uživatelů a 72 procent 1krát týdně a méně často, nyní již převažují s 56 % častí uživatelé. Více uživatelů je mezi muži (34 % obecné populace) než ženami (28 %), největší podíl uživatelů je ve věkové skupině 21-29 let (61 %) a 18-20 let (49 %).

Ještě větší tempo růstu zaznamenala společnost DEMA, která systematicky sleduje dostupnost internetu v domácnostech. Od roku 1997, kdy jen dva dospělí občané ze sta měli možnost využívat internet v domácím prostředí, se do konce roku 2001 zvýšil podíl osob, které vlastní nebo mají doma k dispozici připojení k internetu, na více než desetinásobek a dosáhl 21 %. Přitom každý sedmý dotazovaný uvedl, že jeho domácnost by si chtěla pořídit internet (14 %). Z hlediska věku pochází tato skupina bez výrazných rozdílů ze všech věkových kategorií, to je od 18 do 54 let, výjimkou jsou jen senioři.

Příčiny nezájmu seniorů o pořízení internetu jsou však především finančního rázu, neboť naopak na akcích knihoven patřili důchodci k nejaktivnějším účastníkům. Zajímavou nabídku pro překonání jazykových bariér při využívání internetu připravila firma Microton, která do všech knihoven přihlášených k aktivitám Března - měsíce internetu poskytla jednu bezplatnou licenci překladače webových stránek Eurotran z angličtiny do češtiny. Česká tisková kancelář podpořila BMI 2002 tím, že umožnila po dobu měsíce března knihovnám a jejich uživatelům bezplatný přístup do svých informačních databází. Za měsíc se do Infobanky ČTK přihlásilo 1325 osob, které položily 5738 dotazů, staženo bylo 18 680 různých zpráv nebo tabulek.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BMI,. Třetina dospělé populace využívá Internet. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10910. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10910

automaticky generované reklamy
registration login password