Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

První zpráva o letošním Týdnu knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

První zpráva o letošním Týdnu knihoven

0 comments

Milé kolegyně, vážení kolegové, vzácní přátelé,
máme pro Vás dobrou zprávu. Dobrá zpráva má být krátká. Tedy i letos bude Týden knihoven. Bude v termínu 7. - 13. 10. 2002. Bude mít tradiční strukturu. O té však později. Je teprve duben.

Děkuji všem, kteří přispěli do ankety. Je nyní jasné, že provázkiáda bude. Nakonec, proč by neměla být? V loňském roce se této krásně praštěné akce zúčastnilo 23 387 přátel knihovny a navázalo 11 693,5 metru provázků. Je to skoro polovina vzdálenosti mezi Prostějovem a Vyškovem, tedy těmi městy, odkud se provázkiáda koordinovala. Kam až se dostaneme letos - to záleží na ledasčem - např. i na nás. Také letos bude k disposici formulář pro přihlášení, dojde k nepatrným změnám. Záleží vše na individuální nebo týmové invenci. Nikdo nebude nikomu radit, jak si má počínat.

Pro ty, kteří nemohou vydržet zvědavostí, šeptnu pár slov k základním datům Týdne knihoven. Tedy, tisková konference k zahájení bude 1. října 2002 v Národní knihovně a tradiční soutěžní happening bude 4. - 5. října v Uherském Hradišti. Vlastní Týden knihoven je kolbiště či intelektuální prostor pro jednotlivé knihovny, knihovnice a tu a tam i nějakého toho knihovníka, kde mohou dokázat nemožné i netušené. Doplňkem provázkiády bude i jiná akce, o které jste již nepochybně slyšeli - viz níže.


Zcela vaši Vladislav RAŠKA a Miloš KVAPIL


Vyhlášení soutěže o nejhezčí záložku do knihy
soutěž na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA 2004 v Praze a v České republice

Námět

 • námětem je krajka, která může být ztvárněna jakoukoliv technikou na záložce
 • mohou to být záložky paličkované, šité, papírové…, fantazii a šikovnosti se meze nekladou - inspirace krajkou však nutná

Cíl

 • nasbírat co největší počet záložek
 • záložky označené jménem a adresou soutěžícího budou malým dárkem pro sponzory a zahraniční návštěvníky kongresu (účast hostů z celého světa)
 • nejkrásnější a nejnápaditější záložky budou vystaveny v rámci kongresu v Praze
 • shrnuto: jedním z cílů jak pro knihovníky, tak i pro členky přípravného výboru kongresu, je zviditelnění se před veřejností a tato soutěž by tomu mohla pomoci

Kdo se může zúčastnit

 • účast není ničím omezena - záložky může vyrábět každý, kdo k tomu má chuť
 • vhodné zvláště pro kolektivy - domy dětí a mládeže, školní kluby, základní umělecké školy atd.

Doprovodné akce

 • knihovny, které mají chuť, mohou pořádat i různé besedy (např. s členkami přípravného výboru), výstavy (možno využít např. dětské kroužky při školách či domech dětí) apod.
 • fantazii a iniciativě se opět meze nekladou (budu ráda, když mě o všech akcích budete informovat)
Kam a kdy budete záložky posílat

Ukončení soutěže je plánováno na Týden knihoven. Záložky pošlete na adresu:
Blanka Tauberová, Městská knihovna, Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany.
Dotazy možno směřovat na tutéž adresu, na tel. 0304/821186 nebo na e-mail tauberova@knihovna-se.cz.

Odměna

 • bohužel soutěž není myšlena a koncipována jako soutěž o ceny
 • odměnou pro nejlepší práce je výstava při kongresu (porota bude složena z odborníků - výtvarníků, kteří se zabývají krajkou)
 • pro ostatní budiž útěchou a povzbuzením, že se jejich záložky rozutečou do celého světa
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KVAPIL, Miloš a TAUBEROVÁ, Blanka a RAŠKA, Vladislav. První zpráva o letošním Týdnu knihoven. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2023-12-04]. urn:nbn:cz:ik-10911. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10911

automaticky generované reklamy
registration login password