Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archivní fondy na internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Archivní fondy na internetu

0 comments

Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě konané v Hradci Králové byla 26. března 2002 představena internetová podoba evidence archivních fondů a sbírek. Evidence je zveřejněna na internetovém serveru Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/archivy/peva. Z rozhodnutí ministra tak byly zpřístupněny "informace, které mohou veřejnosti napomoci v základní orientaci, zlepšit a urychlit přístup k informacím uloženým v archivech".

Archivy vedou dle platných metodik MV evidenci archivních fondů a sbírek a archivních pomůcek. K tomu slouží program vytvořený Archivní správou Ministerstva vnitra (dále AS MV). Data pořízená jednotlivými archivy se jednou ročně podstupují AS MV. Tímto způsobem je utvářena a aktualizována celostátní evidence. Ke zveřejnění byla vybrána z této celostátní databáze archivních fondů a sbírek a archivních pomůcek část údajů. Jedná se o název, instituci uložení fondu, místo vzniku fondu, časový rozsah archiválií tvořících fond, velikost v běžných metrech, přístupnost badatelům, původce. Při výběru se mimo jiné přihlíželo i ke kvalitě dat v jednotlivých položkách celostátní evidence. O tom jaké další údaje by se měly zveřejnit lze vést velmi dlouhé diskuse. V tento moment je ze všeho nejdůležitější, že ke zveřejnění vůbec došlo. Tím byl učiněn první krok a nyní je na něj možno navázat a rozšiřovat počet zveřejněných položek z evidence.

Na úvodní straně projektu je umístěn vyhledávací formulář. Vyhledávat je možné podle názvu fondu, instituce uložení, místa vzniku fondu, původce fondu a časového rozsahu. Podmínky vyhledávání lze libovolně kombinovat. Instituci uložení lze vybírat ze seznamu. Je škoda, že něco podobného není řešeno pro místa vzniku. Výsledky dotazu jsou zobrazovány po 20 záznamech. Zde by neuškodilo lepší grafické zpracování stránky, protože údaje se slévají v jeden velký souvislý balík textu. Kladem je naopak zobrazení zadaných kritérií dotazu v dolní části stránky.

Na dalších stránkách se tvůrci snaží vysvětlit problematiku a základní terminologii používanou v archivnictví. Návštěvník stránek se dozví co je archivní fond, archivní sbírka a další pojmy. Nechci nijak podceňovat uživatele, ale někdy mi připadá, že vysvětlení je určené spíše odborníkům než laikům, kteří toho o archivnictví mnoho neví. Další stránka obsahuje návod pro práci s vyhledávacím formulářem. Je uveřejněn i metodický pokyn Všeobecné zásady tvorby názvů archivních fondů a sbírek. Největším plusem je poskytnutí dat k dalšímu užití ve formátu XML.

Grafické řešení stránek je strohé, což není u stránek tohoto typu na škodu. Pokud se týká vzájemné provázanosti stránek odkazy, bylo by vhodné nabídku umístěnou na úvodní stránce mezi dvě vodorovné modré čáry použít i na dalších stránkách.

Zveřejněním evidence archivních fondů a sbírek uložených v českých institucích byl učiněn důležitý krok k seznámení veřejnosti s archivním bohatstvím. Do tohoto okamžiku zveřejňovaly evidence fondů pouze některé z českých archivů. Je nutno říci, že většinou s větším počtem údajů. Logicky by mělo následovat postupné zvyšování počtu uveřejněných údajů tak, aby vznikla elektronická podoba průvodce po archivních fondech a byly postupně zpřístupňovány archivní pomůcky v elektronické verzi.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČÍHAŘ, Tomáš. Archivní fondy na internetu. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2023-03-23]. urn:nbn:cz:ik-10903. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10903

automaticky generované reklamy