Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovní systém DAIMON - řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihovní systém DAIMON - řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny

0 comments
Autoři: 
Firemní prezentace SEFIRA, spol. s r.o., která sponzoruje jednu z cen pro výherce soutěže k 5. narozeninám Ikara.

DAIMON - moderní knihovní systém pro moderní knihovnu

Společnost SEFIRA vstoupila před více než pěti lety na domácí trh knihovních systémů se systémem KIS. Systémem, který stejně jako ostatní produkty společnosti SEFIRA využívá moderní technologii Oracle a který se vyznačuje svojí přehledností, uživatelskou jednoduchostí a velmi rychlým zaváděním do provozu. Společnost SEFIRA věnovala od té doby průběžně velkou pozornost situaci na domácím trhu knihovních systémů, sledovala nové trendy v oblasti IT a nové standardy v oblasti knihovních systémů a také nové potřeby a služby knihoven.

Na podzim 2001 se SEFIRA rozhodla své know-how a dosavadní zkušenosti v oblasti knihovních systémů vložit do vývoje moderního knihovního systému nové generace, který je srovnatelný s moderními zahraničními systémy (při nesporných výhodách systému domácího) a zaplňuje mezeru v současné nabídce domácích progresivních knihovních systémů. Nový knihovní systém společnosti SEFIRA dostal název DAIMON.

Vývoj a zavádění systému DAIMON je založen na osmičlenném týmu složeném ze zkušených analytiků, programátorů, konzultantů a grafika společnosti SEFIRA a na úzké spolupráci s externími odbornými konzultanty pro knihovnické standardy a knihovní systémy.

Systém DAIMON plně podporuje platné standardy pro knihovní systémy:

 • norma ISO 2709
 • UNIMARC, UNIMARC/Autority (ohled je brán také na formát MARC21)
 • XML - interní formát pro ukládání záznamů
 • AACR2R - anglo-americká katalogizační pravidla
 • doporučení ISBD
 • protokol Z39.50
 • Unicode - mezinárodní standard pro kódování znaků
 • CODE39 - formát čárových kódů

Data uložená v systému DAIMON lze fulltextově vyhledávat díky produktu Oracle Text; specifika češtiny obstarává nadstavbový produkt ConText CZ vyvinutý společností SEFIRA. (Oba produkty jsou integrální součástí systému DAIMON.)

Hlavní přednosti systému DAIMON

 • využití nejmodernějších technologií
 • úplná podpora standardů
 • protokol Z39.50 (klient, server)
 • možnost zpracování všech druhů dokumentů na všech úrovních
 • vysoká míra nastavitelnosti dle potřeb uživatele
 • platformová nezávislost (MS Windows, Unix/Linux)
 • www technologie
 • architektura klient/server
 • ukládání dat do centrální relační databáze
 • zajištění konzistence a ochrany dat
 • výkonnost při zpracovávání velkého objemu dat
 • efektivní a rychlé vyhledávání (strukturované i fulltextové - vč. ohýbání slov)
 • možnost správy více knihoven (poboček) v rámci jednoho systému
 • komunikace v češtině a angličtině
 • perspektiva dalšího vývoje

Knihovní systém DAIMON je tvořen následujícími moduly:

 • akviziční modul - tvorba záznamů deziderát, evidence objednávek, reklamací, urgencí… požadovaných dokumentů, evidence dodavatelů, správa rozpočtu
 • katalogizační modul - zpracování všech typů dokumentů na všech úrovních, správa souborů autorit
 • výpůjční modul - evidence a správa čtenářů, výpůjček, rezervací, poplatků, pokut, upomínek…
 • OPAC - zpřístupnění katalogu a služeb knihovny široké veřejnosti na WWW
 • správa periodik - evidence jednotlivých čísel periodik i svázaných ročníků, urgence nedodaných čísel
 • Z39.50 - vyhledávání a přejímání dat ze vzdálených zdrojů při využívání jednotného uživatelského rozhraní

Podrobnější informace o knihovním systému DAIMON naleznete na webových stránkách společnosti SEFIRA.

Systém DAIMON bude poprvé veřejně představen na letošní konferenci INFORUM, které se společnost SEFIRA zúčastní jako vystavovatel. Rádi bychom vás srdečně pozvali na náš výstavní stánek.

V případě vašeho zájmu o knihovní systém DAIMON i další produkty a služby společnosti SEFIRA nás však můžete kontaktovat již nyní.

Profil společnosti SEFIRA spol. s r.o.

Společnost SEFIRA byla založena v lednu 1995. Firma se orientuje na vývoj specializovaných informačních systémů a aplikací pro internet a intranet, a to výhradně s využitím technologie Oracle, kterou považuje díky jejím vlastnostem za progresivní, bezpečnou, spolehlivou, a proto za nosnou pro realizovaný vývoj.

Společnost SEFIRA nese titul Oracle Certified Solution Partner, ve svém vývojovém týmu zaměstnává odborníky s titulem Oracle Certified Proffesional. SEFIRA je partnerem firem Oracle Czech, Oracle Slovensko, Sun Microsystems, Siemens a Dell.

Společnost SEFIRA je tvořena týmem 25 zaměstnanců (analytici, programátoři, konzultanti, obchodníci, grafik), kteří jsou připraveni řešit úkoly na vysoké profesionální úrovni.

Produkty firmy SEFIRA jsou zaměřeny na automatizaci knihoven a informačních středisek, fulltextové systémy, práci s dokumenty a automatizaci pracovních toků a správu dat institucí státní správy a samosprávy. Dále se firma specializuje na řešení pro e-business, integraci IS, workflow, komunikační a provozní bezpečnost IS, řešení problematiky PKI a elektronického podpisu, návrh vysoce dostupných a výkonných architektur, analýzy, poradenství a konzultace.

O kvalitě a profesionální práci SEFIRA, spol. s r.o. svědčí významné reference v energetice, průmyslu, bankovnictví, státní správě, zdravotnictví a obchodu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JURÍK, Marián. Knihovní systém DAIMON - řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10902. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10902

automaticky generované reklamy