Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak probíhala soutěž 5. narozeninám IKara

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Jak probíhala soutěž 5. narozeninám IKara

0 comments

Soutěž k 5. narozeninám probíhala (až na drobné počáteční technické potíže, které, doufáme, vás příliš neodradily) od 15. do 29. dubna. Během této doby bylo postupně (vždy po dvou pracovních dnech) zveřejněno pět otázek týkajících se některých témat (nebo událostí), kterým Ikaros věnoval pozornost. Do závěrečného klání o tři věcné ceny postoupili ti soutěžící, kteří správně odpověděli na všechny otázky.

Losování, které se uskutečnilo pod dohledem dvou nezávislých svědků 30. dubna, rozhodlo o tomto pořadí:
Marie Čadková (Městská knihovna v Praze) získává vytištěnou digitální reprodukci a CD-ROM "Ve znamení nové doby" s kopiemi vzácných prvotisků a starých tisků (cenu věnovala AiP Beroun s.r.o.)
Milena Novotná (Kolářova knihovna v Katovicích) si může v elektronickém obchodě Kosmas.cz vybrat knihy, časopisy, hudební nosiče nebo multimédia v hodnotě 1 500 korun (cenu věnovala KOSMAS s.r.o.)
Zlata Houšková (Národní knihovna ČR) převezme dárkové balení značkového vína (cenu věnovala SEFIRA spol. s r.o.).

Slavnostní předání cen výherkyním soutěže proběhne 22. května 2002 v pražském Klementinu v rámci společenského večera InfoMejdan, který je součástí konference INFORUM 2002.

Výherkyně zde k cenám navíc obdrží pozornost od firmy Bohemia Flowers.

Redakce se rozhodla udělit dvě "ceny útěchy" - tričko a nálepku s logem Ikara. Jejími výherkyněmi se staly (byly vylosovány) Lenka Doležalová z Židovského muzea v Praze a Ivana Tauchmanová z Městské knihovny Jičín.

Přehled otázek a správných odpovědí:

Otázka č. 1: Zakoupením knihy "Ikaros věčně živý" byl dne 19. 5. 1997 položen základ redakční knihovny. Kolik korun českých tato první akvizice stála?
Správná odpověď: 2 Kč (podíl správných odpovědí: 78 %)
Hned první otázka se nakonec ukázala jako nejsložitější. V odpovědích se objevily např. částky 20, 34 a nejčastěji 22 korun (českých i československých). Někteří kolegové zřejmě podlehli pokušení a zabrousili nejprve do katalogu NK ČR (či jinam), který skutečně obsahuje záznam této publikace (Ikaros věčně živý : Vyprávění o odvěké touze člověka létat : [Sborník próz a básní] / Uspoř., rozpravy o literatuře a vysvětl. naps. Vladimír Binar. Praha : Albatros, 1980), místo aby hledali (stejně jako v případě ostatních odpovědí) v archivu Ikara :-)

Otázka č. 2: Na jaře roku 1998 započala dlouhodobá spolupráce s firmou Albertina icome Praha. Na jaký obor bylo zaměřeno první vydání seriálu o elektronických informačních zdrojích?
Správná odpověď: knihovnictví a informační věda (podíl správných odpovědí: 88 %).
Až na výjimky (např. dvakrát odpověď "medicína", jednou "digitalizace historických fondů") neměli soutěžící problémy.

Otázka č. 3: Koho přivezla Knihovna K. Dvořáčka z Vyškova na knihovnický happening, který 18. října v pravé poledne na Staroměstském náměstí zahájil Týden knihoven?
Správná odpověď: jednovaječné dvojče pátera Vrby (podíl správných odpovědí: 82 %).
Druhý (tentokrát gramatický) chyták soutěže - neptali jsme se totiž na to, Co přivezla..., nýbrž Koho přivezla... Proto jsme zaznamenali také řadu odpovědí: bílé víno značky Rapid Library.

Otázka č. 4: Redaktoři Ikara nejsou žádní pisálkové, nýbrž investigativní žurnalisté. To nakonec dokazuje i fakt, že pomohli odhalit řadu záhad a tajných spiknutí v zákulisí českého knihovnictví. Mezi nejvýznamější patří odhalení iluzionisty českého knihovnictví, který byl většině důvěřivých českých knihovníků a knihovnic znám jako dvě osoby, dvojčata: Ing. Aleš Brožek (ředitel Státní technické knihovny Ústí nad Labem) a jako PhDr. Ivo Brožek (ředitel univerzitní knihovny v tomtéž městě). Jaké je však skutečné jméno tohoto přeludu?
Správná odpověď: Ing. PhDr. Alešivo Brožerfield (podíl správných odpovědí: 100 %).
U této otázky jsme očekávali jisté pochybnosti, které se nepotvrdily - všichni se trefili neomylně. Inu, kdo se jednou natrvalo zapíše do povědomí knihovníků...

Otázka č. 5: O aféry s převleky není v českém knihovnictví opravdu nouze! Jedna z významných osobností na sebe v rozhovoru pro Ikaros prozradila, že byla zaměněna s poslancem P. Marešem, předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo byl vydáván za P. Mareše během své návštěvy Českého Krumlova?
Správná odpověď: PhDr. Vít Richter (podíl správných odpovědí: 100 %)
O této otázce platí beze zbytku totéž, co o té předchozí, nicméně někteří soutěžící se zmínili, že při hledání správné odpovědi se přece jen o trochu více zapotili.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Jak probíhala soutěž 5. narozeninám IKara. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-10965. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10965

automaticky generované reklamy
registration login password