Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2000, ročník 4, číslo 5

Editorial

Informační věda

Informační zdroje, služby, aplikace

Boček, Bohumil, Horký, Jaroslav
Bužgová, Bohdana, Švastová, Zuzana

Knihovny v Síti

Kyberfeministické okénko

Jedličková, Petra

Zprávy, reportáže a glosy

Papík, Richard
Šťastná, Petra
Uhlíř, Zdeněk
Krutáková, Barbora
Jonáková, Karolina

Ikaros doporučuje

registration login password