Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kurz Odborná a vědecká komunikace písmem

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Kurz Odborná a vědecká komunikace písmem

0 comments
Autoři: 
Kurz pro pregraduální a postgraduální (CSc., PhD.,) studenty biomedicíny - Letní semestr 1999/2000

Stejně jako loni, připravila 1. LF UK v letošním roce pro posluchače doktorandského postgraduálního studia na LF, PřF popř. FTVS nebo pro pracovníky fakultních nemocnic "Kurz odborné a vědecké komunikace". Kurz je uspořádán jako cyklus čtyř přednášek ve dnech 16. května až 6. června 2000. Seriál čtyř seminářů s touto aktuální a potřebnou tématikou je určen všem zájemcům, před kterými stojí úkol připravit dizertační práci. Přednášky jsou zaměřeny na vyhledávání a zpracování vědeckých informací, využívání bibliografických databází jakož i na plánování, přípravu a napsání článku do odborného časopisu. Cílem kurzu bude poskytnout účastníkům k výše uvedeným tématům vedle odborných znalostí hlavně praktické rady a pokyny (proto forma workshopu).

Kurz se koná vždy v úterý od 15.00 do 16.30 v posluchárně II. interní kliniky, U nemocnice 2, Praha 2 (Karlovo nám.). První setkání je 16. května 2000. Pokračování je další tři úterý 23. a 30. května a kurz bude zakončen 6. června 2000. Přednášky budou doplněny tištěnými texty z probírané problematiky. V posluchárně je možná při demonstracích práce v databázích přímá projekce internetových stránek. Kapacita posluchárny je 90 míst.

Všech čtyř úterních sezení se dle možnosti účastní významní pracovníci s příspěvky doplňujícími probírané otázky jako Úloha vědecké literatury pro rozvoj medicíny, Mezinárodní spolupráce základem úspěšné publikační činnosti, Publikační výstupy klinického výzkumu a Společné základy publikačních principů moderní medicíny. Stručný obsah kurzu je připojen na závěr tohoto oznámení.

Obsah kurzu vznikl ve spolupráci oddělení 1. LF pro vědu a výzkum a Ústavu vědeckých informací 1. LF. Koordinátorem kurzu je doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

Případné další informace: Ústav vědeckých informací (Science Writing Workshop) Kateřinská 32, 128 01 Praha 2 (tel.: (02) 29 16 00, fax: (02) 29 77 15) nebo e-mail: milan.spala@lf1.cuni.cz

Stručný obsah kurzu

1. Písemné sdělení. "LITERA SCRIPTA MANET".

(Tradiční a současné formy publikování tiskem. Přechod na elektronická média. Nakladatelský průmysl a obchod s informacemi.)

2. Jak napsat odborný článek. "PUBLISH OR PERISH".
(Trivium současnosti: číst, psát, počítat, ale i prezentovat a komunikovat.)

3. Od sjezdového abstraktu po grantový projekt. "COMMUNICO ERGO SUM".
(Písemná komunikace jako integrální součást lékařského povolání. Conduct research, communicate results.)

4. Článek v systému vědeckých informací. "INFORMATION IS NOTHING IF NOT SHARED".
(Čtenář jako koncový uživatel informačních systémů. Informační cesta. Autor jako spolutvůrce informačních pramenů. Informační, rešeršní a dokumentační profesionální služby.)

5. Tradice, morálka a právo v publikační aktivitě. "CAVEAT AUCTOR".
(Nejen autorské právo a copyright. Spoluautoři. Priority. Duplicitní publikace. Omyl, lež, podvod, plagiát, kompilát, retracted paper.)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠPÁLA, Milan. Kurz Odborná a vědecká komunikace písmem. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-10566. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10566

automaticky generované reklamy