Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Českokrumlovská knihovna v měsíci Internetu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Českokrumlovská knihovna v měsíci Internetu

0 comments
Českokrumlovská městská knihovna se připojila k BMI jako jedna z více než sta českých veřejných knihoven už počátkem roku. Za knihovny převzal záštitu nad projektem "Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny" Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha. Již začátkem roku shromažďoval SKIP informace o akcích knihoven vedoucích k intenzivní propagaci tohoto novodobého informačního média.

Naše knihovna naplánovala program pro děti, v době jarních prázdnin (od 6. do 10. března) a též 22. března, nechyběly samozřejmě seznamovací akce pro dospělé návštěvníky, a to během celého měsíce.

Že BMI nebude záležitostí pouze knihoven, jsme věděli, ale že vypukne další akce -Týden Internetu ve městě - a že Český Krumlov bude právě jedním ze čtyř vybraných měst v republice, to začínalo být jisté až v druhé polovině února. Ve velmi krátké době se zástupci různých institucí města sešli a pod vedením zástupců firmy IPEX připravili na tento Týden Internetu bohatý program. Všichni, kdo mohli nabídnout veřejnosti přístup k Internetu, to skutečně učinili, a tak se v týdnu od 6. do 10. března v našem městě "surfovalo" mírou nevídanou. Po celé dny byly k dispozici zdarma počítače s personálem, který zajišťoval základní instruktáž (např. na gymnáziu, v základní škole Za Nádražím, v Evropském informačním centru, v internetové kavárně na zámku, v naší knihovně…). Zájem veřejnosti byl hned od počátku obrovský.

O propagaci se postarala firma IPEX, která uspořádala veřejné prezentace internetového Oficiálního informačního systému města a regionu. A to nejen v Č. Krumlově, ale i v Kaplici a Velešíně (ve zdejších městských knihovnách).

Do naší knihovny během Týdne Internetu zavítaly děti, které trávily prázdninové dny ve zdejším Domě dětí a mládeže. Vzhledem k velmi omezeným možnostem přístupu k Internetu - v knihovně totiž zatím funguje pouze jeden počítač jako veřejná stanice - rozhodli jsme se ve středu 8. března vybudovat přímo internetové pracoviště ve studovně tím, že jsme tam výjimečně sestěhovali pracovní počítače z ostatních oddělení knihovny. Všem se toto nové uspořádání líbilo a co bylo hlavní, k Internetu najednou mohlo usednout více zájemců! Celé odpoledne byly počítače skutečně vytíženy, jen byla škoda, že tolik utíkal čas. Téměř všechny knihovnice dohlížely na začátečníky a trpělivě je uváděly do internetového hledání. Děti byly samozřejmě pohotovější než dospělí, pro které bylo zpočátku hlavním problémem ovládnout počítačovou myš. Pokroky byly však viditelné už po chvíli a je třeba zdůraznit, že právě dospělí, hlavně ti starší, projevovali nad možnostmi Internetu obrovské nadšení. Vedle Oficiálního informačního systému sklidily úspěch samozřejmě české i zahraniční vyhledávače, www stránky divadel, nejrůznějších firem, známých osobností, státních institucí, obchodů… Někteří zájemci odcházeli dokonce s vlastními e-mailovými adresami.

S některými dotazy však noví uživatelé na Internetu neuspěli, a to buď z časových důvodů nebo z důvodu velmi specifických požadavků. V těchto případech jsme mnohdy našli pohotově odpovědi v tištěné příručkové literatuře, která nás právě ve studovně obklopovala. A tak mohlo být závěrem zdůrazněno, že veřejná knihovna s bohatým knižním fondem a navíc s možností přístupu k Internetu je pro nás - uživatele informací - optimální řešení!

Internetové pracoviště jsme s úspěchem provozovali ještě jednou, pouze pro děti, a to 22. března. Hodně dětí už bylo v hledání samostatných a knihovnice musely spíše hlídat čas, aby se malí uživatelé u počítačů vystřídali. Domů si děti mohly odnést seznam pro ně vhodných www stránek.

Celkově jsme vyhodnotili akci BMI jako velmi úspěšnou. Služeb Internetu využilo u nás v městské knihovně za celý březen více než 100 zájemců. Potěšující je, že se k nám vracejí. Velkou radost máme hlavně z těch dříve narozených a určitě zvláště pro ně připravíme podobnou akci co nejdříve znovu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOTŘELOVÁ, Karla. Českokrumlovská knihovna v měsíci Internetu. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-12-01]. urn:nbn:cz:ik-10553. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10553

automaticky generované reklamy
registration login password