Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Balada o domácím modemu a jednom telekomunikačním operátorovi 2. část

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Balada o domácím modemu a jednom telekomunikačním operátorovi 2. část

0 comments
Již první - v minulém čísle zaznamenaná - etapa putování za pravdou, skrývající se za enormně vysokým účtem za telekomunikační služby, dávala tušit, že půjde o cestu řádně trnitou, na jejímž konci nemusí nutně čekat palma vítězství. Další běh událostí to potvrdil.

Pokračovala - bez valného výsledku - anabáze po zákaznických centrech Českého Telecomu, během níž jsem získal dojem, že je nemohla zřídit jedna a táž instituce, protože informace, kterých se mi v nich dostalo, byly nezřídka protichůdné. Bláhově jsem se domníval, že jsou navzájem "kompatibilní", a že tedy není třeba hledět na jejich teritoriální působnost. Navštívil jsem celkem čtyři centra (v centru v Kodaňské ulici č. 97 v Praze 10 jsem byl považován za blázna, když jsem se domáhal vstupu do budovy v době, kdy mělo být podle údajů uvedených na oficiální webovské prezentaci Telecomu otevřeno), abych se nakonec dozvěděl to, co jsem sice jednou slyšel, ale co bylo následně popřeno: žádný výpis nepřichází vzhledem k analogové ústředně v úvahu, i kdybych se rozkrájel, a tak mi nezbývá než podat reklamaci. K tomu prý není nezbytná osobní asistence klienta (v terminologii Telecomu "účastníka"), ale bez jeho občanského průkazu se jakákoliv jiná reklamující osoba neobejde.- Zapomněli jsme dodat podstatnou skutečnost: Účastník musí nejprve zaplatit svůj účet, se kterým nemusí mít nic společného, a pak teprve přijít požádat o prověření jeho výše. Jeden paradox za druhým při komunikaci se "svým" operátorem. Co si ale počít, když široko a daleko (a nadlouho) žádného nevidět? Nemohu si nevzpomenout na pohádku o slepičce, která, aby zachránila kohoutka před udušením, musela obstarat různým zvířátkům různé věci…

Reklamační řízení trvá maximálně jeden měsíc. Během této doby by měl Telecom účastníka vyrozumět, zda byla jeho stížnost oprávněná. Pokud ano, má tento nárok na vrácení přeplatku. Zdravý rozum velí zeptat se, jak to lze v praxi zjistit, když se neregistrují jednotlivé odchozí hovory? Mezitím můžete očekávat návštěvu technika, který změří napětí a odpor linky vedoucí z vašeho aparátu, příp. se dotáže, zda máte homologovaný modem.

Shodou okolností se 15. dubna objevila v Lidových novinách zpráva, kterou bych mohl pokládat za podařený aprílový žertík, kdyby nesouhlasilo datum, nebo pokus Telecomu, již méně podařený, obhájit svou pozici před útoky majitelů modemů tím, že vrhne stín podezření na někoho jiného, kdyby u zprávy nebyla uvedena jako původce ČTK. S odvoláním na prohlášení firmy Czech On Line (Video On Line), jejímž prostřednictvím je k Internetu připojena značná část domácností, se v textu píše, že při používání modemu, resp. při kliknutí na některé odkazy, hrozí nebezpečí (bez ohledu na providera), že budete pomocí technologie ActiveX (zase ten Microsoft…) automaticky přepojeni ze sítě domácího operátora do sítě operátora zahraničního, aniž byste takového trojského koně včas rozpoznali. (Upřímně řečeno, tuto změnu si nedokážu představit jinak, než že se nejprve přeruší původní připojení a poté se naváže nové.) Jinými slovy: v tomto případě se pak nepočítá tarif pro místní hovor, nýbrž pro hovor mezinárodní, což se logicky negativně projeví na vašem účtu. V podstatě identické upozornění zveřejnil konkurenční INTERNET OnLine včetně návodu, jak upravit nastavení modemu, resp. poštovního klienta a prohlížeč. Teprve čas ukáže, zda to byl ten správný recept.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Balada o domácím modemu a jednom telekomunikačním operátorovi 2. část. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-10568. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10568

automaticky generované reklamy