Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v dubnu 2000

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v dubnu 2000

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C E K L M N P S T U

100 otázek a odpovědí o Evropské unii / Martin Maňák. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000. - 84 s. ; 21 cm. - (Průvodce EU)
ISBN 80-85864-77-0 (brož.)

Publikace přináší základní informace týkající se Evropské unie.


900 let cisterciáckého řádu : sborník z konference konané 28. - 29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře / úvod naps. Kateřina Charvátová. - Praha : Unicornis, 2000. - 319 s., il. ; 24 cm
ISBN 80-901587-7-3 (brož.) : 265 Kč

Příspěvky zahrnují širokou oblast poznatků a výsledků bádání, týkajících se řádu cisterciáků, v oblasti archeologie, historie, dějin výtvarného umění a dějin hudby.


Andragogika a gerontagogika handicapovaných / Ján Jesenský. - Praha : Karolinum, 2000. - 354 s. ; 21 cm
ISBN 80-7184-823-9 : 260 Kč

Problematika celoživotní výchovy a vzdělávání osob s handicapem v konfrontaci s intaktní majoritní společností. Publikace plní funkci vysokoškolské učebnice pro studenty speciální pedagogiky, sociální péče, sociální pedagogiky a pedagogiky péče. Je vhodnou pomůckou i pro studenty andragogiky a pedagogiky.


Argumentace a umění komunikovat / Milan Jelínek …[et al.] - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 327 s. ; 24 cm. - Rejstř.
ISBN 80-210-2186-1 (brož.)

Praktická příručka řečnictví je určena především studentům učitelských oborů, ale i učitelům, kteří ve školství již působí.


Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy / Danuše Rodryčová, Pavel Staša. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 143 s. ; 21 cm. - (Manažer). - Bibliogr.
ISBN 80-7169-144-5 (brož.)

Publikace přibližuje problematiku ochrany informací na všech organizačních stupních.


Česká republika po vstupu do NATO : úvahy a problémy / sest. Dobroslav Matějka ; úvod napsal Otto Pick ; překlad a úpr. dokumentů a projevů Zdeněk Masopust, Stanislav Stach. - Praha : Česká atlantická komise, 2000. - 84 s. ; 19 cm
ISBN 80-85864-82-7 (brož.)

Statě slouží jako příspěvek do veřejné debaty o vstupu ČR do NATO.


Encyklopedie dějin USA : první komplexní encyklopedický průvodce dějinami Spojených států amerických / Thomas L. Purvin ; z anglického originálu přeložil Vladimír Marek. - Praha : IŽ, 2000. - 575 s., il. ; 21 cm. - (Malá moderní encyklopedie ; sv. 5). - Bibliogr.
ISBN 80-240-0294-9 (váz.) : 429 Kč

Encyklopedie pro nejširší okruh čtenářů.


Enviromentální a ekologický slovník vybraných pojmů / Josef Zelenka, Jiří Štejfa. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 184 s. ; 21 cm
ISBN 80-7041-627-0 (brož.) : 67 Kč

Slovník daného vědního oboru.


Korán / z arabského originálu přeložil, předml., komentář a rejstř. sestavil Ivan Hrbek. - 3., v Academii 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 797 s. ; 21 cm. - Rejstř.
ISBN 80-200-0246-4 (váz.) : 360 Kč

Základní náboženské dílo islámské literatury.


Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 118 s. ; 21 cm
ISBN 80-7042-163-0 (brož.) : 70 Kč

Sborník z muzikologické konference Janáčkiana, uspořádané v Ostravě 4. a 5. června 1998 katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty OU.


Mechanismus sekt / Jean-Marie Abgrall ; z francouzského originálu přeložila Milada Hanáková. - Praha : Karolinum, 2000. - 254 s.
ISBN 80-7184-774-7 (váz.) : 199 Kč

Kniha zkoumá fenomén sekt nikoli z hlediska jejich teologického zakotvení, ale z psychiatrického hlediska. Klade si za cíl přiblížit psychodynamiku sekt a analyzovat sektářskou psychopatologii.


Nacionalistické politické strany v Evropě / Břetislav Dančák, Petr Fiala. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2000. - 169 s. ; 21 cm. - Rejstř.
ISBN 80-210-2247-7 (váz.) : 150 Kč

Publikace představuje různé podoby soudobého nacionalismu, jak je lze nalézt v programatice i praxi stranicko-politických subjektů ve vybraných zemích EU a státech střední a východní Evropy, včetně Ruska.


Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen / Václav Rameš. - Praha : Libri, 2000. - 500 s. ; 20 cm. - Rejstř. - Bilbiogr.
(brož.) : 249 Kč

Chronologicky uspořádané kompendium přináší zasvěcené a podrobné informace k jednotlivým křestním jménům: jak jména vznikala a kdo je jejich patronem, vývoj občanského kalendáře a církevních kalendářů, exkursy do kalendářů římských, řeckých a keltských.


Pravěká sociokulturní architektura na Moravě = Primeval socio-ritual architecture in Morava / Vladimír Podborský …[et al.] - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 319 s., čb fot., grafy, tab. + bar. fot. příl. ; 30 cm
ISBN 80-210-2194-2 (váz.) : 240 Kč

V monografii jsou shrnuty výsledky archeogeofyzikálních prospekcí a leteckých výzkumů s cílem předložit odborné veřejnosti dosud nové a originální poznatky v této oblasti.


Právní nástupnictví měny euro / Michal Tomášek. - Praha : Linde, 2000. - 269 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-205-3 (brož.) : 290 Kč

Komentář právních předpisů vztahujícím se k nové evropské měně.


Průvodce podnikatele Evropskou unií / Václav Šmejkal, Richard Kadlčák, Luděk Urban. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 123 s. ; 21 cm. - (Průvodce EU)
ISBN 80-85864-83-5 (brož.)

Publikace vydaná pro informační účely v rámci komunikační strategie před vstupem České republiky do Evropské unie.


Psychologie práce a řízení / Rudolf Kohoutek, Jaroslav Štěpáník. - Brno : Cerm, 2000. - 224 s. ; 21 cm
ISBN 80-214-1552-5 (brož.) : 150 Kč

Autoři se zaměřili na dvě oblasti úzce související - ekonomickou psychologii a psychologii managementu. První část obsahuje kapitoly o psychologii pracovní činnosti, aspektech pracovního prostředí, pracovních výkonech, bezpečnosti práce, výběru pracovníků, profesiogramech; druhá část je zaměřena na osobnost manažera a jeho práci.


Původ ctnosti / Matt Ridley ; z anglického originálu přeložil Martin Konvička. - Praha : Portál, 2000. - 304 s. ; 21 cm. - (Spektrum)
ISBN 80-7178-351-X (brož.) : 299 Kč

Jak je možné, že naše společnost se řídí morálkou, zákony a slušností, když jsme během milionů let mezi sebou bojovali a zápasili?


S Romy žít budeme - jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti / Pavel Říčan. - 2. upravené vyd. - Praha : Portál, 2000. - 149 s. ; 23 cm
ISBN 80-7178-410-9 (brož.) : 199 Kč

Přehled historie, ale především současného života Romů, který je plný naléhavých problémů.


Sociologie / Anthony Giddens ; z anglického originálu přeložil Jan Jařab. - Praha : Argo, 2000. - 595 s. ; 24 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7203-124-4 (váz.)

Učebnice určená všem zájemcům o obor sociologie a o analýzu společnosti vůbec.


Třeboňsko : příroda a člověk v krajině pětilisté / Dagmar Dykyjová ; předml. Jan Jeník. - Třeboň : Carpio, 2000. - 111 s., il. ; 31 cm. - Rejstř.
ISBN 80-901945-8-3 (váz.) : 350 Kč

Publikace přibližuje historii i současnost této části jižních Čech.


: pamětní tisk k 50. výročí založení Ústavu 7. března 1950. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2000. - 40 s. ; 20 cm. - (Knižnice Společnosti Edvarda Beneše ; sv. 21)
ISBN 80-86107-11-6

Poprvé dokumentovaná historie významného exilového ústavu pro politické a sociální studium, který navazoval na činnost zrušeného Ústavu T. G. Masaryka.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C E F H I J K L M N P R S U Z


andragogika
Andragogika a gerontagogika handicapovaných

architektura
Pravěká sociokulturní architektura na Moravě = Primeval socio-ritual architecture in Morava

Beneš, Edvard
Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950 - 1964

Česká republika
Česká republika po vstupu do NATO
Průvodce podnikatele Evropskou unií
S Romy žít budeme - jde o to jak
Třeboňsko

Československo
Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950 - 1964

ekologie
Enviromentální a ekologický slovník vybraných pojmů

ekonomie/ekonomika
Právní nástupnictví měny euro
Psychologie práce a řízení

encyklopedie
Encyklopedie dějin USA
Po kom se jmenujeme?

etika
Původ ctnosti

etnografie
S Romy žít budeme - jde o to jak

Evropská unie
100 otázek a odpovědí o Evropské unii
Právní nástupnictví měny euro
Průvodce podnikatele Evropskou unií

folkloristika
Po kom se jmenujeme?
S Romy žít budeme - jde o to jak

historie
900 let cisterciáckého řádu
Encyklopedie dějin USA
Nacionalistické politické strany v Evropě
Po kom se jmenujeme?
Pravěká sociokulturní architektura na Moravě = Primeval socio-ritual architecture in Morava
S Romy žít budeme - jde o to jak
Třeboňsko Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950 - 1964

hudba
Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé

informační systémy
Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy

islám
Korán

Janáček, Leoš
Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé

komunikace
Argumentace a umění komunikovat

křesťanství
900 let cisterciáckého řádu

lékařství
Mechanismus sekt

lingvistika
Po kom se jmenujeme?

management
Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy
Psychologie práce a řízení

Morava
Pravěká sociokulturní architektura na Moravě = Primeval socio-ritual architecture in Morava

náboženství
900 let cisterciáckého řádu
Korán
Mechanismus sekt

NATO
Česká republika po vstupu do NATO

pedagogika
Andragogika a gerontagogika handicapovaných

politologie/politika
Česká republika po vstupu do NATO
Nacionalistické politické strany v Evropě
Právní nástupnictví měny euro
Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950 - 1964

psychologie
Andragogika a gerontagogika handicapovaných
Mechanismus sekt
Psychologie práce a řízení

rétorika
Argumentace a umění komunikovat

Romové
S Romy žít budeme - jde o to jak

sborníky
900 let cisterciáckého řádu
Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé

skripta
Argumentace a umění komunikovat

slovníky
Enviromentální a ekologický slovník vybraných pojmů

sociologie
Původ ctnosti
Sociologie

školství
Argumentace a umění komunikovat

učebnice
Sociologie

urbanismus
Pravěká sociokulturní architektura na Moravě = Primeval socio-ritual architecture in Morava

USA
Encyklopedie dějin USA

životní prostředí
Enviromentální a ekologický slovník vybraných pojmůPoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 14-17 (2000).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v dubnu 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-10570. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10570

automaticky generované reklamy
registration login password