Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sorry, uživateli - vole, error!

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Sorry, uživateli - vole, error!

0 comments
Autoři: 
V minulém čísle Ikara jsem publikovala glosu s "úderným" názvem Sorry, uživateli - vole, error! aneb Webovské stránky obrazem instituce a čekala jsem, co se stane. Pro připomenutí: v rámci internetových stránek Moravské zemské knihovny v Brně se uživatel místo informací o knihovnických sdruženích nevybíravým způsobem dozvěděl, že se dostal do slepé uličky, kde je navíc považován za skot. Krátce po uveřejnění článku se potrefení chytli za nos a zjednali nápravu. Omylem by však bylo domnívat se, že se v současnosti návštěvník příslušných stránek již skutečně dostane k informacím o sdruženích. Elegantnější řešení je totiž kritizovaný obsah odstranit i s příslušným odkazem. Kdo nic nepoví, nic nezkazí.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Sorry, uživateli - vole, error!. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-07-05]. urn:nbn:cz:ik-10560. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10560

automaticky generované reklamy
registration login password