Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje německé firmy K. G. Saur Verlag

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační zdroje německé firmy K. G. Saur Verlag

0 comments
Autoři: 
Knihovničtí pracovníci, kteří zatoužili dozvědět se informace o bibliografických a referenčních zdrojích z produkce německého nakladatelství K. G. Saur, přišli v úterý 11. dubna t.r. do přednáškové místnosti v hlavní budově Akademie věd ČR. Firma Albertina icome Praha sem pozvala pana Stefana Jackla, zástupce K. G. Saur Verlag, aby v plánované zhruba tříhodinové prezentaci přiblížil historii, současnost a budoucnost firmy a její činnosti.

V průběhu celé akce se pořadatelé potýkali s různými technickými problémy, a tak zamýšlenou prezentaci s využitím výpočetní techniky (včetně ukázek produktů na Internetu) nakonec musely nahradit pouze informace ústní a tištěné (ve formě precizně a poutavě provedených katalogů).

Záběr informačních zdrojů publikovaných, resp. distribuovaných firmou K. G. Saur je velmi široký. V katalogu na rok 2000, který spolu s dalšími materiály obdrželi účastíci setkání, jsou zdroje rozděleny do základních kapitol: všeobecné zdroje, nakladatelské a knihovnické zdroje, knihovnické časopisy, bibliografie a katalogy, biografické zdroje a publikace "kdo je kdo", umění, hudba, historie a politika, humanitní vědy a literatura, věda a technologie. Názvový rejstřík zmíněného katalogu uvádí téměř 500 titulů informačních zdrojů.

Pan Jackl se zaměřil na vybrané zdroje: International Books in Print, World Bibliographies a World Biography.

International Books in Print
Zdroj obsahuje více než 2 milióny titulů anglicky psané literatury, vydaných po celém světě. Vychází ve formě CD-ROM a v tištěné podobě. Na Internetu tento zdroj zatím k dispozici není.

World Bibliographies on CD-ROM
Cílem projektu je vytvořit bibliografii všech tištěných titulů světové produkce (tj. všech tisků vydaných od poloviny 15. století), všech typů tištěných dokumentů (včetně hudebnin a kartografických dokumentů). Rozdělení v rámci této bibliografie je jazykové, nikoliv územní. Jako první vznikla bibliografie anglicky psané literatury, která je se svými 6 milióny záznamů nejrozsáhlejší bibliografií celého projektu. Záznamy zahrnuté v bibliografiích lze vyhledávat podle velkého množství údajů (včetně třídění Library of Congress či Dewey Decimal Classification); uživatel si může pro práci s databází vybrat mezi 5 jazyky (angličtinou, francouzštinou, němčinou, italštinou a španělštinou); definováno je několik různých zobrazovacích formátů.

World Biography
Myšlenka vydávat ucelený zdroj biografických informací (tj. informací o významných osobnostech světových dějin) se zrodila ve firmě K. G. Saur před 15 lety. Jako první vznikl slovník německých osobností (Dictionary of German National Biography), který čerpá informace z asi 350 biografických knih vydaných od 16. století. Tištěné vydání zabírá v současnosti 10 svazků. Postupně se připravují slovníky pro všechny další neněmecké osobnosti. Vzhledem k velkému objemu dat není tento informační zdroj vydáván na CD-ROM, ale "pouze" v tištěné podobě (každé heslo obsahuje jméno osoby, data narození a úmrtí, životopis, názvy hlavních děl a odkazy na příbuzná hesla). V elektronické formě vycházejí rejstříky k jednotlivým slovníkům. Aktuální šesté vydání World Biographical Index zahrnuje celkem šestnáct slovníků (Amerika, Británie, Afrika, židovské osoby), tj. více než 4 milióny hesel. Dokončení projektu World Biography se předpokládá v roce 2010 s počtem 10 miliónů hesel.

Získání přístupu k informačním zdrojům z produkce nakladatelství Saur je možné prostřednictvím Albertiny icome Praha nebo přímo u firmy Saur v Německu. Pokud jde o on-line zdroje dostupné registrovaným uživatelům na Internetu, firma Saur nabízí možnost poskytnutí hesla na několik dnů zdarma za účelem vyzkoušení příslušných zdrojů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Informační zdroje německé firmy K. G. Saur Verlag. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-07-05]. urn:nbn:cz:ik-10555. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10555

automaticky generované reklamy
registration login password