Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 17.002 x 0
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 16.984 x 1
Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 16.702 x 0
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 16.673 x 0
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 16.612 x 1
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 16.582 x 0
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 16.574 x 0
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 16.482 x 1
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 16.458 x 1
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 16.421 x 0
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.412 x 0
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.367 x 2
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 16.357 x 1
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 16.308 x 2
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.306 x 0
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 16.259 x 1
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 16.189 x 1
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 16.177 x 2
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 16.165 x 0
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 16.154 x 0

Stránky

registration login password