Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 17.777 x 3
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 17.564 x 2
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 17.442 x 4
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 17.422 x 0
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 17.348 x 3
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 17.241 x 1
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 17.185 x 0
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 17.025 x 10
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 17.014 x 2
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.011 x 1
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 17.002 x 4
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.920 x 6
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 16.917 x 2
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 16.912 x 6
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 16.888 x 7
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 16.858 x 0
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 16.841 x 4
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 16.830 x 9
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 16.815 x 2
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 16.773 x 2

Stránky