Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.947 x 2
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.935 x 8
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.895 x 9
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 15.641 x 0
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 15.588 x 1
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.544 x 0
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.542 x 1
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 15.436 x 1
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 15.429 x 2
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.330 x 0
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 15.320 x 1
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 15.303 x 1
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 15.288 x 5
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 15.269 x 2
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 15.218 x 2
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 15.195 x 1
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.166 x 0
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 15.127 x 3
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 15.098 x 1
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 15.096 x 2

Stránky

registration login password